Jan Obst

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

w Łęczycy.Wpolicji od 1919. Ukoñczy³ Szko³ê Przod. PP w Grudzi¹dzu. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ na Post. w Gniewoszowie pow. kozienicki, sk¹d 2 VI 1934 przeniesiony do Komis.wBêdzinie. Od 2 VIII 1936 – i nadal we wrzeoeniu 1939 –wIII Komis. w Sosnowcu. Odzn. BKZ, MDzON, BMzaDS³. L. 033/2 (98), 2288.

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego