Jakub Henryk Neufeld

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Zagłębiowskie Biogramy
???
???
Imię i nazwisko  ???
Data urodzenia ??????
Data śmierci ???
Zawód Lekarz

NEUFELD JAKUB HENRYK Ur. 6 sierpnia 1849 r. w Praszce w pow. wieluńskim, syn Daniela. W Warszawie ukończył I Gimnazjum i rozpoczął studia lekarskie w Szkole Głównej, a dokończył w 1876 r. na Uniwersytecie Warszawskim. Wysła- ny na wojnę rosyjsko-turecką (1877- 1878). Po powrocie do kraju osiadł w Będzinie, gdzie pracował w Szpitalu Miejskim. Tu był prezesem Towa- rzystwa Dobroczynności. W 1880 r. przeniósł się do Sosnowca i konty- nuowałpracę w szpitalach górniczych kopalni G. Krnmsty i hr. Renard (1883- '1889). Oprócz tego pracował jako lekarz fabryczny (1905). podczas epidemii cholery (1892) opiekował się prowizorycznym szpitalem nowo wybudowanym w Sielcach k. Sosno- wca (1892) i na podstawie obserwacji ogłosił pracę Pyoktanina w cholerze azjatyckiej (GL 1894, nr 14 i 45). W ciągu 8 lat był także lekarzem Szkoły Realnej w Sosnowcu.

Zmarł w uzdrowisku Langenschwarzbach, w pro- wincji pruskiej Hessen-Nassau, 30 kwietnia 1906 r. Był autorem broszury: Udzielanie pierwszej pomocy lekarskiej w kopalniach i fabrykach (Sosnowiec). Będąc studentem przetłumaczył pod kierunkiem prof. H. Hoyera broszurę K. Vierordta: Embriologia czyli krótki rys o powstawaniu i rozwoju ustroju ludzkiego.

Opracował E. KOCOT. Źródła: PIOTR SZARElKO - "SłownikLekarzy PolskichXlX wieku", t. ill, s. 306.

Źródło: Emilian Kocot "Lekarze Zagłębia Dąbrowskiego - Wstęp do słownika biograficznego" (zamieszczone na Wiki Zagłębie za zgodą autora)

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego