Józef Marczyński

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Zagłębiowskie Biogramy
???
???
Imię i nazwisko  ???
Data urodzenia ??????
Data śmierci ???
Zawód Lekarz

Marczyński Józef - Urodził się 5 marca 1891 r. we wsi Brzezinki, pow. Opoczno. Syn Błażeja i Franciszki. Szkołę podstawową ukończył w Gielniowie, a maturę uzyskał w gimnazjum w PiotrkowieTrybunalskim (w 1905 r. brał udziałw strajku szkolnym). Studia lekarskie odbywał na Uniwersytecie Jagielloń- skim w Krakowie. W 1917 r. interno- wany przez austriaków z powodu odmowy złożenia przysięgi woj- skowej. Po zwolnieniu kontynuował studia i 01rzymał dyplom i tytuł doktora wszech nauk lekarskich w 1920 r. Podjął pracę w Drzewicy, pow. opoczyński. Po kilku latach podjął pracę w Powiatowej Kasie Chorych w Sosnowcu, a od 1 maja 1926 r. został lekarzem miejskim w Czeladzi. W 1928 r. powołany na stanowisko burmistrza Czeladzi, a w 1930 r. został prezydentem miasta Sosnowca. Kolejno pracował w Częstochowie, Lwowie a od 1932 r. w Radomiu. W1935 r. przeniósł się do Warszawy. Tam, jako lekarz, działał społecznie, m.in. organizował kursy sanitarne i obrony przeciwlotniczej na wypadek wojny. Na życzenie prezydenta Warszawy, Starzyńskiego, jako kapitan rezerwy przydzielony do sanitarnej obrony cywilnej miasta jako zastępca dra K. Orzechowskiego. Wstąpił do organizacji Orła Białego, był w jej warszawskim kierownictwie. Aresztowany, więziony na Pawiaku, w 1940 r. wywieziony do Sachsenhausen, rozstrzelany 9 listopada 1940 r. Odznaczony dwukrotnie Krzyżem Walecznych, wymieniony na tablicy pamiątkowej byłego obozu w Sachsenhausen. Żonaty, dwóch synów i dwie córki.

Opracował EMILIAN KocoT. Źródła: Gliński J.B. - s. 253.

Źródło: Emilian Kocot "Lekarze Zagłębia Dąbrowskiego - Wstęp do słownika biograficznego" (zamieszczone na Wiki Zagłębie za zgodą autora)

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego