Józef Kalasanty Brzeziński

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Zagłębiowskie Biogramy
???
???
Imię i nazwisko  ???
Data i miejsce urodzenia ??? ???
???
Data i miejsce śmierci ???
???
Miejsce spoczynku ???
Zawód Lekarz

BRZEZIŃSKI JÓZEF KALASANTY

UrodZił się 14 lipca 1868 r. wGa- szynie koło Wielunia. Gimnazjum ukończył w 1886 f. w Kaliszu, a stu~ dia medyczne na Wydziale Lekar- skim UniwersytetU Warsząwskie- ~o vj'18?1 ł-. Pracęłe~m~~ '. Częstochowie pod kierunkiem dra Władysława Biegańskiego, dokształ- cał się (krótko) w klinikach paryskich. W 1894 r. podjął pracę lekarza fabry- cznego w zakładach Towarzystwa Akcyjnego "lawiercie" w Zawierciu i pracował tu do 1933 r. W 1911 r. był lekarzem szpitala TAZ. Był aktywnym członkiem Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego, a następnie Towa- rzystwa Lekarskiego Zagłębia Dąbro- wskiego od chwili powstania w 1907 r. W latach 1916-1921 peh1ił fun- o kcję prezesa Rady Miejscowej Opie- kuńczej w Zawiercili. W 1917 r. był członkiem honorowym Tymczaso- wej Rady Lekarskiej przy Minister- stwie Spraw Wewnętrznych, prezesem honorowym Koła Lekarzy w Zawier- ciu, wiceprezesem PCK w Zawiercili, przewodniczącym Koła Przyjaciół Harcerstwa i lekarzem hufca. Był autorem popularnych broszur o ternatyce higieny, alkoholizmu i gruźlicy oraz prac o tematyce społecznej. N ale- żal do Narodowej Demokracji, z której wystąpił po zamachu na G. Naruto- wicza. Żonaty z Kazimierą Lesicką z Dąbrowy Górniczej. Zmarł w Warszawie w 1937 r., pochowany w Zawierciu. Miał dwu synów: Stanisława-inż. (zmarłwobo- zie w Dachau) i Wacława - prawnik, prof. Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu Jagielloń- skiego. J. Brzeziński tak pisał o swojej pracy społecznej: "... gdy dziś, z dalekiej perspektywy spoglądam na całość tej pracy, na jej dfugi, bo blisko 20-letni olaoes, widzę tysiąceposiedzeń, setki przemówień, napisanych ulotek, masę rozmaitych pretensji od członków własnego społeczeństwa i przyla-ości od władz okupacyjnych. De to kosztowało nerwów, ile nieprze.s-panych nocy?"

.Opracował: E. Kocot. Źródła: Jerzy Abramski - Ocalmy od zapom- nienia, artykuł prasowy.


Źródło: Emilian Kocot "Lekarze Zagłębia Dąbrowskiego - Wstęp do słownika biograficznego" (zamieszczone na Wiki Zagłębie za zgodą autora)

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego