Inspektorat Armii Krajowej Sosnowiec

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Biblioteka Zagłębiaka
Inspektorat Armii Krajowej Sosnowiec.jpg
Tytuł Inspektorat Armii Krajowej Sosnowiec
Rok wydania 2001
Miejsce wydania Katowice
Wydawca "Śląsk"
Liczba stron 379
Autor
Autor pod red. Jan A. Fręś, Jadwiga Kwiecień

Informacje:

Autor: Imię i nazwisko lub Praca zbiorowa

Wydawca: ???

ISBN .......

Miejsce i rok wydania: ???, ???

Ilość stron: ...

Opis:

……………………………….

Spis treści:

strona 04 •

strona 05 •

strona 06 •

strona 06 •

strona 07 •

Wstęp 11

l. Siły zbrojne, stronnictwa - organizacje ruchu oporu 14 Stronnictwo Narodowe 16 Stronnictwo Pracy (SP) 17 Stronnictwo Ludowe (SL) 17 Delegatura Rządu 18 Narodowa Organizacja Wojskowa (NOW) 19 Tajna Organizacja Niepodległościowa (TON) 19 Zjednoczone Organizacje Wojskowe (Tajna Organizacja Wojskowa) 20 Polska Partia Robotnicza GL - Armia Ludowa 21

2. Zagłębiowski Okręg PPS WRN 24 Tworzenie organizacji i jej struktur 24 PPS-"Okrzeja-Odra" 26 Gwardia Ludowa PPS i Milicja PPS 27 Ze wspomnień Stefana Kućmy ps. "Gustaw" 32 Sylwetka mjra Cezarego Uthke ps. "Tadeusz" 34

3. Organizacja Orła Białego (OOB - lOB) 36 Tworzenie organizacji i jej struktur 36 Działalność dywersyjno-sabotażowa lOB 42 Aresztowania działaczy i członkówOOB i lOB 45 Historia Proporca Organizacji Konspiracyjnej "Biały Orzeł" w Szczakowej 48 Sylwetki wyróżniających się działaczy z Podokręgu OOB - lOB w Zagłębiu 50

4. Komenda Okręgu Śląskiego ZWZ-AK 54 Struktura organizacyjna Komendy 54 Wojskowy Sąd Specjalny 60 Biogram płk. Henryka Kowalówki ps. "Oset"", Topola" 61 Sylwetka dr gen. bryg. Zygmunta Waltera Janke 62

5. Podokręg SZP - ZWZ Zagłębie i Inspektorat AK Sosnowiec 64 Służba Zwycięstwu Polski (SZP) . 64 Struktura organizacyjna i działalność ZWZ i AK 65 Akcja scaleniowa 70 Łączność 71 Służba sanitarna 72 Wywiad w Zagłębiu 72 Legalizacja 75 Akcja "Burza" w Inspektoracie Sosnowiec 76 Sylwetki zasłużonych dowódców Podokręgu ZWZ Zagłębie i Inspektoratu AK Sosnowiec 77

6. Obwód ZWZ - AK Sosnowiec 83 Sytuacja ogólna, początki ruchu oporu 83 Oddział "Dębczaki" 85 Jednostki bojowe Obwodu 88 Plan opanowania Sosnowca 93 Służba sanitama 95 Sprawa Jerzego Piątkowskiego i inż.. Barona 96 Sylwetka ppor. Edwarda Góraka ps. "Bożyczko" 97

7. Obwód ZWZ-AK Będzin 99 Ruch oporu w Obwodzie Będzin 99 Wspomnienie o działalności harcerskiej Stefana Balwierza 104 ., Oddział partyzancki "Ordona" 105

8. Obwód ZWZ-AK Chrzanów 107 Działalność konspiracyjna 107 Zgrupowania konspiracyjne Jaworzna 112 Oddział partyzancki "Boruty" - ppor. Rutkowskiego 117

9. Obwód ZWZ-AK Olkusz 119 Walka z okupantem w warunkach konspiracji 119 Działalność Kazimierza Kluczewskiego ps. "Pij ok" 125

10.Obwód ZWZ-AK Zawiercie 127 Struktury organizacyjne i działalność konspiracyjna 127 Likwidacja konfidenta Władysława Pacieja 131 Wykonanie wyroku na "Krwawym Julku" - żandarmie Schubercie 132

11. Walka z okupantem, działalność dywersyjno-sabotażowa 135 Działania obronne 135 Dywersja kolejowa 144 Sabotaż gospodarczy 154

12. Biuro Informacji i Propagandy (BlP) 162 BlP na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim 164 Akcja "N", "S" i konspiracyjna satyra 168 Sylwetka dr. Stanisława Flaczyka ps. "Żwir" szefa BlP-u 173

13. Partyzantka 175 Kompania ppor. "Twardego" 176 Ważniejsze wydarzenia i działania oddziału partyzanckiego St. Wencia ppor. "Twardego" 178 Batalion por. "Hardego" 182 Działalnośćoddzialu partyzanckiego "Hardego" 185 Sylwetka ppor. Stanisława WencIa ps. "Twardy" 191 Sylwetka por. Gerarda Woźnicy ps. "Hardy" 192

14.Wojskowa Służba Kobiet 195 Relacja członkini PWK i WSK o służbie w obronie kraju 206 Wiersz poświęcony Pani Mańi Wittek 208

15. Zagłębiowska Chorągiew Harcerska - "Szare Szeregi" 215 16. Zakończenie działań AK 223

Załączniki

1. Władze cywilne Podziemnego Państwa Polskiego 227 2. W PolenIagrze uczono po polsku 228 3. Relacja Haliny Zapolskiej ps. "Barbara", "Żaba"o działalności WSK 229 4. Relacja Elżbiety Zawackiej o sieci PWK i WSK 231 5. Fragmenty artykułu o WSK Elżbiety Ostrowskiej z WTK Nr 10/1970 232 6. SprawoWanie policji niemieckiej dotyczące Organizacji Orła Białego Sosnowiec 233 7. Wykaz zamordowanych członków OOB w Grodźcu 239 8. Lista represjonowanych członków ZOB z inspekcji Dąbrowa Górnicza przesłuchiwanych w III kwartale 1941 r. w sprawie P. Reronia "Żubra" i towarzyszy 240 9. Wspomnienia "Nalota" A. Marchewki dowódcy plutonu egzekucyjnego 241 10. Schemat organizacyjny komendy Okręgu Śląskiego AK według Sicherheitspolizei (Policji Bezpieczeństwa) w Katowicach z 11.12.1944 r. 245 II. Wyciąg z instrukcji bezpieczeństwa dotyczącej wywiadu obronnego 246 12. Lista zamordowanych kobiet-żołnierzy WSK-AK z Inspektoratu Sosnowiec 247 13. Odezwa do Narodu Polskiego 251 14. Meldunek ppor. M. Pierzchały szefa wywiadu obwód Będzin 252 15. Relacja ppor. Edwarda Góraka ps. "Bożyczko" dowódccy Oddziału "Dębczaki" 253 16. Lista członków Oddziału "Dębczaki" Sosnowiec 255 17. Raport o stanie sił niemieckich w Sosnowcu 257 18. Plan uderzeniowy w Obwodzie AK Sosnowiec 258 19. Informacja Włodzimierza Gierszao działalności AK 1943-1945 260 20. Plan obławy w Strzemieszycach 261 21. Lista harcerzy i harcerek z Dąbrowy Górniczej, z którymi współpracował Stefan Balwierz 263 22. Wykaz członków Organizacji Polski Niepodległej w Jaworznie 264 23. Zestawienie członków AK aresztowanych w 1944 r, według danych policji niemieckiej z Katowic 267 24. Raport z dnia 13 listopada 1944 r zastępcy szefa BlP-u "Sulicy" oraz raport Zygmunta Jankego - Waltera z 17 listopada 1944 r. 268 25. Lista partyzantów oddziału por. "Twardego" 269 26. Uczestnicy partyzanckiego oddziału por. "Hardego" 271 27. Zestawienie poległych członków OOB, ZWZ, AK Inspektorat Sosnowiec 275 28. Członkowie ruchu oporu AK umieszczeni na tablicy w kościele w Kazimierzu Górniczym 279 29. Lista członków ruchu oporu w Szczakowie, Oddział BlP-u "Luk" - 282 30. Odznaczeni członkowie ruchu oporu regionu Zagłębia Dąbrowskiego 283

Aneks

I. Akcja "Burza" Relacja Romana Flaczyka ps. "Doktor" z walk 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK 289 Relacja Józefa Otwinowskiego ps. "Sęp" z operacji "Ostra Brama" w walkach o wyzwolenie Wilna 295 Wspomnienia plut. pchor. Adama Metty ps. "Kotar" z dzialalności konspiracyjnej i udziału w walkach o wyzwolenie Lwowa 302 Relacja z Powstania Warszawskiego z obwodu AK Żoliborz i udziału w walkach Jadwigi Pawłowskiej-Ziemiańczyk i Szczepana Ziemiańczyka 307 Relacja sierż. Stanisława Mazurkiewicza ps. "Ludomir" z marszu Korpusu Radomsko-Kieleckiego krypt. "Jo~ła" na pomoc walczącej Warszawie 311

II. Represjonowanie członków AK. Podziemie antykomunistyczne 316 Represjonowanie członków AK 317 Podziemie antykomunistyczne .. 320

III. Światowy Związek Żołnierzy Annii Krajowej 327 Światowy Związek Żołnierzy AK Oddział w Sosnowcu 328 Geneza działania żołnierzy AK w latach 197G-1989 oraz ŚwiatowegoZwiązku Żołnierzy AK Oddział w Kazimierzu Górniczym 333 Terenowe oddziały Światowego Związku Żołnierzy Annii Krajowej w byłym Inspektoracie AK w Sosnowcu 336

Bibliografia 337

Przypisy 341

Indeks nazwisk 350

Schematy organizacyjne, mapy, ilustracje ,-- 382

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego