Ilustrowany Tydzień Śląsko-Dąbrowski

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Biblioteka Zagłębiaka
Ilustrowany Tydzień Śląsko-Dąbrowski 01 winieta.jpg
Tytuł Ilustrowany Tydzień Śląsko-Dąbrowski
Rok wydania 28 czerwca - 6 sierpnia 1922
Miejsce wydania Sosnowiec, Katowice
Wydawca Spółka Wydawnicza „Zagłębie”
Autor
Autor pod red. Józefa Maciejowskiego

Ilustrowany Tydzień Śląsko-Dąbrowski (Pismo Gospodarczo-Spoleczne i Literackie) - tygodnik gospodarczo-społeczny i literacki wydawany w Sosnowcu i Katowicach, od 28 czerwca do 6 sierpnia 1922 r. Redakcja mieściła się w Sosnowcu przy ul. Kołłątaja 3 i Katowicach w Hotelu Monopol. Wydawnictwo posiadało bogatą szatę ilustracyjną, zawierało również liczne reklamy. Nakład wynosił 10 tys. egzemplarzy.

Spis treści

Redaktor naczelny

Redaktorem naczelnym pisma był Józef Maciejowski, a wydawcą Spółka Wydawnicza „Zagłębie”.

Historia powstania

Powstanie tygodnika wiązało się z przyłączeniem Górnego Śląska do Macierzy i miało na celu integrowanie tego terenu zresztą kraju, a zwłaszcza z sąsiednim Zagłębiem Dąbrowskim. W artykule programowym zamieszczonym w pierwszym numerze czytamy:
„Pismo nasze ukazuje się w chwili uroczystej, kiedy Polska łączy się z odłamem tej starej dzielnicy swojej, która najdłużej znosiła jarzmo wroga. Bracia od setek lat rozdzieleni od dziś mieszkać będą w jednym wspólnym domu (...). Powinna Polska dobrze poznać Górny Śląsk - a Górny Śląsk również powinien poznać Polskę ( ... ). Aby choć w skromnej mierze przyczynić się do obopólnego uświadomienia założyliśmy pismo, które już w tytule swoim zaznacza, że służyć będzie sprawom dwóch najbliższych dzielnic - autonomicznego Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Dzielnice te najwięcej są do siebie podobne, najłatwiej też między nimi będzie o zażyłość”.

Redakcja podkreślała niezależność pisma od wpływów jakiejkolwiek partii politycznej i deklarowała prezentowanie problematyki społeczno-gospodarczej w odniesieniu do „tych dwóch dzielnic na tle ogólnego życia całej Polski”. Zapowiadała również wprowadzenie dział literackiego.

Tematyka gazety

Najwięcej miejsca na łamach gazety zajmowały artykuły poświęcone niedawnej przeszłości Górnego Śląska i jego współczesności. Poruszano takie kwestie jak świadomość narodowa Górnoślązaków (Edward Rybarz), powstania śląskie, plebiscyt, autonomia, układ genewski, przyłączenie części Śląska do Polski i in. W mniejszym zakresie interesowano się tematyką gospodarczą.

Informacje z Zagłębia

Informacje na temat Zagłębia były znacznie uboższe. Przeważały materiały statystyczne dotyczące różnych gałęzi przemysłu zagłębiowskiego. Z innych materiałów na uwagę zasługują artykuł Jana Przybyły o Trójkącie Trzech Cesarzy i ilustrowane omówienie działalności Domu Ludowego w Sosnowcu.

Dział literacki

Dział Literacki wypełniły nowele Jana Wiktora i Stanisława Czosnkowskiego.

Bibliografia

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego