Historia górnictwa węglowego w Zagłębiu Górnośląskim do 1914 roku

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Biblioteka Zagłębiaka
Historia górnictwa węglowego w Zagłębiu Górnośląskim do 1914 roku.jpg
Tytuł Historia górnictwa węglowego w Zagłębiu Górnośląskim do 1914 roku
Rok wydania 1965
Miejsce wydania Wrocław, Warszawa, Kraków
Wydawca Instytut Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk
Liczba stron 316
Autor
Autor Jerzy Jaros

Informacje:

Autor: Jerzy Jaros

Wydawca: Instytut Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk

Miejsce i rok wydania: Wrocław, Warszawa, Kraków 1965

Ilość stron: 316

Opis:

Publikacja dotyczy częściowo Zagłębia Dąbrowskiego

Spis treści:

strona 05 • Uwagi wstępne

strona 08 • Rozdział I - Warunki geologiczne Górnośląskiego Zagłębia Węglowego

strona 12 • Rozdział II - Rozwój gospodarczy górnictwa węglowego w Zagłębiu Górnośląskim do 1914 roku

strona 12 • I - Zapotrzebowanie na węgiel i jego wpływ na rozwój produkcji

strona 22 • II - Okres do połowy XIX wieku

strona 22 • Charakterystyka ogólna

strona 26 • Struktura dochodów i wydatków kopalń węgla

strona 33 • Rozwój zbytu i transportu

strona 37 • Rezultaty finansowe

strona 43 • III. Okres od połowy XIX w. do 1914 roku

strona 43 • Charakterystyka ogólna

strona 52 • Dochody i wydatki kopalń węgla

strona 56 • Rozwój zbytu węgla

strona 66 • Rezultaty finansowe

strona 78 • Rozdział III - Rozwój techniki górniczej w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym do 1914 roku

strona 78 • I - Początki górnictwa węglowego

strona 82 • II - Od lat dziewięćdziesiątych XVIII do połowy XIX wieku

strona 82 • Charakterystyka ogólna

strona 83 • Udostępnianie i odwadnianie złoża

strona 91 • Metody eksploatacji

strona 95 • Urabianie węgla i płonnej skały

strona 99 • Obudowa wyrobisk

strona 101 • Transport podziemny

strona 104 • Transport sztolniami na powierzchnię

strona 106 • Transport szybami

strona 110 • Transport na powierzchni

strona 111 • Oświetlenie, wentylacja kopalń, bezpieczeństwo pracy

strona 114 • Pożary podziemne

strona 116 • Wydajność pracy i uwagi ogólne

strona 119 • III - Od połowy XIX wieku do 1914 roku

strona 119 • Ogólna charakterystyka okresu

strona 121 • Udostępnianie złoża, rozmiary kopalń

strona 128 • Odwadnianie kopalń

strona 135 • Metody eksploatacji

strona 142 • Urabianie węgla i płonnej skały

strona 150 • Obudowa wyrobisk

strona 152 • Transport podziemny

strona 159 • Transport w szybach

strona 164 • Przeróbka mechaniczna i transport urobku na powierzchni

strona 172 • Wentylacja kopalń

strona 176 • Oświetlenie w kopalniach

strona 180 • Pożary podziemne

strona 183 • Ratownictwo górnicze, bezpieczeństwo i higiena pracy

strona 192 • Wydajność pracy; ocena stanu technicznego kopalń w początkach XX wieku

strona 198 • Rozdział IV. Stosunki społeczne w górnictwie węglowym Zagłębia Górnośląskiego do 1914 roku

strona 198 • I - Sytuacja prawna górników i ogólna charakterystyka ich położenia

strona 209 • II - Hierarchia górnicza

strona 209 • Kategorie robotników

strona 214 • Urzędnicy i nadzorcy

strona 217 • Kształcenie personelu górniczego

strona 220 • III - Warunki i czas pracy

strona 220 • Charakterystyka ogólna

strona 222 • Czas pracy

strona 225 • Dyscyplina pracy

strona 230 • IV - Płace

strona 230 • Charakterystyka ogólna

strona 232 • Okręg górnośląski

strona 235 • Okręg dąbrowski

strona 237 • Okręg krakowski

strona 239 • V - Ubezpieczenia robotnicze

strona 239 • Okręg górnośląski

strona 245 • Okręg dąbrowski

strona 247 • Okręg krakowski

strona 248 • VI - Warunki bytowe rodzin robotniczych

strona 248 • Okręg górnośląski

strona 253 • Okręg dąbrowski i krakowski

strona 255 • VII - Rozwój świadomości klasowej i narodowej

strona 255 • Okręg górnośląski

strona 262 • Okręg dąbrowski

strona 267 • Okręg krakowski

strona 269 • Rozdział V - Stosunki własnościowe w przemyśle węglowym Zagłębia Górnośląskiego do 1914 roku

strona 269 • I - Okręg górnośląski

strona 284 • II - Okręg dąbrowski

strona 289 • III - Okręg krakowski

strona 294 • IV - Charakterystyka ogólna

strona 300 • Zakończenie

strona 306 • Aneks

strona 306 • Miary węgla

strona 307 • Jednostki monetarne

strona 309 • Streszczenie w języku niemieckim (Zusammenfassung)

strona 311 • Indeks kopalń

strona 314 • Spis ilustracji

strona 315 • Spis treści

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego