Historia badań i stan rozpoznania hydrogeologicznego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego i obszarów przyległych

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Biblioteka Zagłębiaka
Historia badań i stan rozpoznania (...).jpg
Tytuł '''Historia badań i stan rozpoznania hydrogeologicznego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego i obszarów przyległych''
Rok wydania 2008
Miejsce wydania Katowice
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Liczba stron 204
Format 207x265 mm
Autor
Andrzej Różkowski

Informacje:

Autor: Andrzej Różkowski

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Miejsce i rok wydania: Katowice, 2008

Ilość stron: 204

Oprawa: twarda

ISSN 0208-6336

ISBN 978-83-226-1759-5

Opis:

Z notatki wydawniczej:

W książce przedstawiono w ujęciu regionalnym i porządku chronologicznym zakres i rozwój badań hydrogeologicznych prowadzonych w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym i w obszarach przyległych. Opis badań zaprezentowano wspólnie dla rozwiązywanych problemów z zakresu hydrogeologii regionalnej i środowiskowej oraz – niezależnie – górniczej. W opisie regionalnym ustosunkowano się do wyników badań określających środowisko wód podziemnych, prawidłowości występowania wód słodkich i mineralizowanych oraz ocenę ich ilości i jakości. Zanalizowano również wyniki badań ukazujących stopień zagrożenia zasobów użytkowych wód podziemnych oraz strategię ich ochrony, a także rezultaty badań hydrogeologiczno-złożowych oraz zawodnienia kopalni węgla, rud i surowców skalnych.

Spis treści:

strona 5 • Przedmowa (Andrzej Kowalczyk)

strona 9 • Wprowadzenie

strona 12 • Ogólna charakterystyka obszaru

strona 12 • Charakterystyka geograficzna

strona 16 • Budowa geologiczna

strona 21 • Historia badań hydrogeologicznych

strona 21 • Etap I: Historia badań hydrogeologicznych do końca drugiej wojny światowej

strona 24 • Etap II: Historia badań hydrogeologicznych po drugiej wojnie światowej

strona 26 • Hydrogeologiczne badania regionalne

strona 46 • Badania hydrogeologiczno-górnicze

strona 47 • Górnictwo węgla kamiennego

strona 56 • Górnictwo rud Zn-Pb

strona 62 • Górnictwo rud żelaza

strona 63 • Górnictwo surowców mineralnych

strona 64 • Obecny stan regionalnego rozpoznania środowiska hydrogeologicznego

strona 64 • Pozycja obszaru na tle regionalnego podziału hydrogeologicznego kraju

strona 65 • Piętra wodonośne

strona 71 • Dynamika wód podziemnych

strona 72 • Chemizm wód podziemnych i strefowość hydrochemiczna

strona 80 • Pochodzenie wód podziemnych w świetle analizy paleohydrogeologicznej i badań izotopowych

strona 85 • Środowisko hydrogeologiczne wód użytkowych i strategia jego ochrony

strona 87 • Charakterystyka głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP)

strona 95 • Zasoby odnawialne i dyspozycyjne głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP)

strona 97 • Waloryzacja głównych zbiorników wód podziemnych

strona 98 • Ocena stopnia zagrożenia GZWP

strona 101 • Strategia ochrony zbiorników

strona 103 • Wody lecznicze

strona 106 • Wody geotermalne

strona 108 • Badania hydrogeologiczne głębokich poziomów wodonośnych w związku z rozpoznawaniem budowy strukturalnej zagłębia i perspektyw występowania bituminów

strona 111 • Eksploatacja górnicza i jej wpływ na środowisko wodne

strona 113 • Górnictwo węgla kamiennego

strona 119 • Górnictwo rud cynku i ołowiu

strona 122 • Górnictwo rud żelaza

strona 123 • Górnictwo surowców skalnych

strona 126 • Uwagi końcowe

strona 127 • Spis literatury i materiałów archiwalnych

strona 181 • Indeks osobowy

strona 187 • Summary

strona 190 • Zusammenfassung

strona 195 • Spis rysunków

strona 197 • Spis tabel

strona 199 • Spis treści

Germadon

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego