Herb Sosnowca

Z WikiZagłębie
Herb Sosnowca

Historia

Herb opracowany został przez inż. Edmunda Telakowskiego; w użyciu od końca 1904 roku. Obowiązuje nadal mimo iż w latach międzywojennych podejmowano próby jego zmiany. Herb nawiązuje do nadgranicznego położenia miasta oraz jego górniczego i robotniczego charakteru.

Symbolika

Tarcza herbowa przecięta jest ukośnie na 2 części. W górnym polu, na białym tle znajduje się graficzne przedstawienie (niebieski rysunek) połączenia Białej i Czarnej Przemszy przy granicy trzech państw: Rosji, Austrii i Prus (Trójkąt Trzech Cesarzy).

W dolnym polu tarczy widnieje przekrój geologiczny uskoku tektonicznego przez trzy pokłady węgla o barwach żółto – czarnych.

Obie części herbu przedziela czerwona wstęga. Tarczę zwieńcza murowana korona w kolorze czerwonym przedstawiająca fabryczny mur z którego wylania się ręka z młotem w dłoni (emblematy przemysłu). Umieszczenie nad tarczą herbową korony (tzw. corona muralis) nie jest zgodne z zasadami obowiązującej heraldyki. W wydawnictwach poświęconych herbom miast polskich herb sosnowiecki prezentuje się bez korony.

Herby Dzielnic

W granicach Sosnowca znalazły się jako dzielnice, samodzielne kiedyś miasta które posiadały herby:

Herby straciły ważności w 1975 roku.

Bibliografia