Henryk Nalberski

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

w Paw³owie. W policji od 1922. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. kieleckim, 2 VII 1935 przeniesiony zosta³ z Post. w Niegowej pow. zawierciañski na Post. w B³ogiem pow. opoczyñski, a 3 III 1937 na Post. w ¯arkach pow. zawierciañski i tam nadal we wrzeoeniu 1939. Odzn. MPzaW. L. 033/1 (14), 4290.

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego