Hale "Rozwoju" (Sosnowiec)

Z WikiZagłębie
Widok od strony ulicy Kościelnej
Widok od strony ulicy Modrzejowskiej

Hale "Rozwoju" (Sosnowiec)

Był to kompleks handlowy wybudowany na początku lat 30' w Sosnowcu u zbiegu ulic Modrzejowskiej, Kościelnej i Małachowskiego. Inwestorem tego obiektu było Towarzystwo Wspierania Handlu Polskiego "Rozwój" a powstał on w celu przełamania dotychczasowego monopolu kupców żydowskich w centrum miasta.