Grupa Plastyczna "Relacje"

Z WikiZagłębie
Grupa Plastyczna-Relacje-01.jpg
Grupa-Plastyczna-Relacje-02.jpg

Grupa Plastyczna "Relacje" - powstała w 1997 r. z inicjatywy Zbigniewa Zdzienickiego, a działa przy Miejskim Klubie im. Jana Kiepury w Sosnowcu. Należących do niej ludzi połączyło zainteresowanie malarstwem i rysunkiem, owocując wspólnymi plenerami, uczestnictwem w konkursach plastycznych, realizacją artystycznych projektów oraz wystawami – w Dąbrowie Górniczej, Olkuszu, Pilicy, Szymbarku, Sławkowie, Bielsku-Białej, Chorzowie i wielokrotnie w Sosnowcu. Opiekunem artystycznym Grupy jest artysta plastyk – Czesław Gałużny. Spotkania Grupy odbywają się trzy razy w miesiącu w Miejskim Klubie im. Jana Kiepury w Sosnowcu przy ul. Będzińskiej 65. Obecnym prezesem Grupy jest Anna Rozenau.

Galeria

Katalogi z wystaw

Strona internetowa Grupy