Gromada Sarnów

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Gromada Sarnów – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego w latach 1954-1972.

Gromady, z gromadzkimi radami narodowymi (GRN) jako organami władzy najniższego stopnia na wsi, funkcjonowały od reformy reorganizującej administrację wiejską przeprowadzonej jesienią 1954 [1] do momentu ich zniesienia z dniem 1 stycznia 1973[2], tym samym wypierając organizację gminną w latach 1955-1972 [3][4].

Gromadę Sarnów z siedzibą GRN w Sarnowie utworzono – jako jedną z 8759 gromad na obszarze Polski w powiecie będzińskim w województwie stalinogrodzkim, na mocy uchwały nr 14/54 WRN w Stalinogrodzie (Katowicach) z dnia 5 października 1954. W skład jednostki wszedł obszar dotychczasowej gromady Malinowice, Preczów i Sarnów ze zniesionej gminy Łagisza, a także obszar dotychczasowej gromady Marianki oraz kolonia Kostury z dotychczasowej gromady Bielowizna i kolonia Ratanice z dotychczasowej gromady Warężyn ze zniesionej gminy Ząbkowice, w tymże powiecie; ponadto oddziały leśne nr nr 109-128 i 217-219 z Nadleśnictwa Gołonóg [5]. Dla gromady ustalono 19 członków gromadzkiej rady narodowej[6].

1 stycznia 1958 z gromady Sarnów wyłączono przysiółek Hektary, włączając go do gromady Strzyżowice w tymże powiecie[7].

1 stycznia 1966 z gromady Sarnów wyłączono kolonię Kostury o powierzchni 10,29 ha, włączając ją do miasta Ząbkowice w tymże powiecie[8].

Gromada przetrwała do końca 1972 roku, czyli do kolejnej reformy administracyjnej[9].

W dniu 9 marca 1953 roku na podstawie dekretu zmieniono nazwę miasta Katowice na Stalinogród, zaś województwa katowickiego na województwo stalinogrodzkie [10]. Po trzech latach w dniu 20 grudnia 1956 roku przywrócono miastu i województwu wcześniejsze nazwy [11] [12].

Przypisy

 1. Dziennik Ustaw 1954, nr 43, poz. 191
 2. Dziennik Ustaw 1972, nr 49, poz. 312
 3. Podział administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Warszawa 1956
 4. Mała Encyklopedia Powszechna PWN. Warszawa 1959
 5. Uchwała Nr 14/54 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Stalinogrodzie z dnia 5 października 1954 r. w sprawie podziału na gromady powiatu będzińskiego; w ramach Zarządzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Stalinogrodzie z dnia 15 listopada 1954 r. w sprawie ogłoszenia uchwał Wojewódzkiej Rady Narodowej w Stalinogrodzie z dnia 5 października 1954 r., dotyczących reformy podziału administracyjnego wsi (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Stalinogrodzie z dnia 1 grudnia 1954 r., Nr. 10, Poz. 54)
 6. Uchwała Nr 36/265 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Będzinie z 4. X. 1954 w sprawie ustalenia liczby członków gromadzkich rad narodowych (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Stalinogrodzie z dnia 8 października 1954 r., Nr. 8, Poz. 35)
 7. Uchwała Nr 20/57 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach z dnia 25 września 1957 r. w sprawie zmiany granic niektórych gromad w województwie katowickim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach z dnia 25 października 1957 r., Nr. 5, Poz. 20)
 8. Dziennik Ustaw 1965, nr 54, poz. 334
 9. Wykaz miast, osiedli i gromad: stan z dn. 1 I 1971 r., Cz. 1. Warszawa 1971
 10. Dekret Rady Państwa z dnia 7 marca 1953 r. o przemianowaniu miasta Katowice na miasto Stalinogród i województwa katowickiego na województwo stalinogrodzkie (Dziennik Ustaw 1953, nr 13, poz. 51).
 11. Dekret Rady Państwa z dnia 10 grudnia 1956 r. o przywróceniu nazwy miasta Katowice i województwa katowickiego
 12. Dziennik Ustaw 1956, nr 58, poz. 269
Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
 • Projekt realizuje
 • Herb Zagłębia Dąbrowskiego