Grodzisko na Górze św. Doroty w Będzinie - Grodźcu

Z WikiZagłębie

Grodzisko na Górze św. Doroty w Będzinie - Grodźcu - widoczne z daleka i górujące nad okolicą wzniesienie, zwane Górą św. Doroty (382 metrów n.p.m.) kryje na swym szczycie pozostałości prehistorycznego grodu obronnego oraz - prawdopodobnie - miejsca pogańskiego kultu.

Płaskie plateau, na którym obecnie wznosi się kościół, do dziś otacza słabo zachowany pierścień wałów obronnych, najlepiej widoczny na zdjęciach lotniczych.

Wały zbudowano z łamanego wapienia trasowego wymieszanego z gliną. Niegdyś wieńczył je z pewnością ostrokół.

Relikty warowni pochodzą z okresu tzw. "kultury łużyckiej" (około XIV-III w. p.n.e.). Badania archeologiczne potwierdziły fakt funkcjonowania w tym miejscu obronnej osady także we wczesnym średniowieczu.

Wały grodziska z lotu ptaka
Wały grodziska z lotu ptaka - stylowe kropki

Galeria