Granice w Europie Środkowo-Wschodniej w XIX - XX wieku. Od Trójkąta Trzech Cesarzy do traktatu w Schengen

Z WikiZagłębie
Biblioteka Zagłębiaka
Granice w Europie ....jpg
Tytuł Granice w Europie Środkowo-Wschodniej w XIX - XX wieku. Od Trójkąta Trzech Cesarzy do traktatu w Schengen
Rok wydania 2008
Miejsce wydania Sosnowiec
Wydawca Muzeum w Sosnowcu
Liczba stron 151
Autor
Autor Praca zbiorowa pod redakcją Ryszarda Kaczmarka i Zbigniewa Studenckiego

Informacje:

Autor: Praca zbiorowa pod redakcją Ryszarda Kaczmarka i Zbigniewa Studenckiego

Wydawca: Muzeum w Sosnowcu

ISBN 978-83-89199-39-3

Miejsce i rok wydania: Sosnowiec, 2008

Ilość stron: 151

Opis:

Publikacja zawiera materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Granice w Europie Środkowo-Wschodniej w XIX-XX wieku. Od Trójkąta Trzech Cesarzy do Traktatu w Schengen", zorganizowanej przez Muzeum w Sosnowcu i Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, która odbyła się 61istopada 2008 r. Patronat nad nią objęli: Sekretarz Generalny Rady Europy - Terry Davis; Posłowie do Parlamentu Europejskiego - prof. Genowefa Grabowska, prof. Adam Gierek, dr Jan Olbrycht; Konsul Honorowy Republiki Słowenii w Mysłowicach - Mieczysław Marian Barański, Prezydent Miasta Sosnowca - Kazimierz Górski, Prezydent Miasta Mysłowice - Grzegorz Osyra, Prezydent Miasta Jaworzna - Paweł Sil bert.

Spis treści:

strona 07 • Wstęp

Referaty

strona 11 • Jean Petaux - Wspólna czy podzielona Europa?

strona 29 • Dan Gawrecki - Granice monarchii habsburskiej i Republiki Czechosłowackiej w latach 1918-1920

strona 29 • Joanna Januszewska-Jurkiewicz - Na styku Litwy, Polski, Łotwy i ZSRR. "Korytarz wileński" w latach dwudziestych XX wieku

strona 63 • Harro Bebert - Granica niemiecko-niemiecka jako miejsce pamięci narodowej w doświadczeniach Grenzlandmuseum Eichsfeld

strona 72 • Ryszard Kaczmarek, Zbigniew Studencki - Trójkąt Trzech Cesarzy podczas l wojny światowej

strona 87 • Maria Leś-Runicka - Galicyjska tercja "kąta trzech cesarzy". Przyczynek do dziejów ruchu sokolskiego

strona 93 • Helena Witecka - Trójkąt Trzech Cesarzy- tyglem wielokulturowym

strona 103 • Piotr Matuszek - Trójkąt Trzech Cesarzy na mapach i w dokumentach Archiwum Państwowego w Katowicach

strona 115 • Michał Węcel - Granica na Białej i Czarnej Przemszy w zbiorach filokartystycznych Muzeum w Sosnowcu

strona 122 • Zbigniew Studencki - Trójkąt Trzech Cesarzy - priorytetowy projekt Muzeum w Sosnowcu w latach 2008-2010

Dyskusja

strona 131 • Stanisław Czeka/ski, Stanisław Krawczyk, Dariusz Jurek, Maria Pukowska-Mitka i Maria Tkocz