GKS Zagłębie Sosnowiec

Z WikiZagłębie
GKS Zagłębie Sosnowiec
GKS Zagłębie Sosnowiec
Data powstania 1962 (1906)
Poprzednie nazwy Stal Sosnowiec
Barwy
Adres
Stadion
Hala sportowa
Sekcje sportowe
[ Strona internetowa]
Zagłębie Sosnowiec Logo 60-cio lecia klubu 1906 - 1966


Górniczy Klub Sportowy Zagłębie Sosnowiec (GKS Zagłębie Sosnowiec)

W wyniku reorganizacji „Stali”, w styczniu 1962 r. powstał wielosekcyjny Górniczy Klub Sportowy „Zagłębie”. Obok wiodącej dyscypliny, jaką stanowiła piłka nożna prowadził boks, koszykówkę, lekkoatletykę, sekcję tenisa stołowego i hokeja na lodzie.

Po 1989 r., w okresie transformacji ustrojowej klub znalazł się w trudnej sytuacji materialnej. Zakłady przemysłu wydobywczego przestały go finansować, co znalazło wyraz także w jego nazwie, z której w 1991 r. usunięto człon „Górniczy”.

Sekcja piłki nożnej

Zagłębie Sosnowiec - Sekcja piłki nożnej (pierwsza drużyna) 1966
Zagłębie Sosnowiec - Sekcja piłki nożnej (szeroka kadra) 1966


Zobacz: Historia rozgrywek Zagłębia Sosnowiec w piłce nożnej

Sekcja hokeja na lodzie

Zagłębie Sosnowiec - Sekcja hokeja na lodzie 1966


Zobacz: Historia rozgrywek Zagłębia Sosnowiec w hokeju na lodzie

Sekcja hokeja na trawie

Zagłębie Sosnowiec - Sekcja hokeja na trawie 1966

Sekcja powstała w 1947 roku i funkcjonowała do ??? roku.

W 1966 roku trenowało w niej 71 seniorów i juniorów oraz dodatkowo 25 osób nie zgłoszonych w PZHT. Ich trenerem był Józef Klayner a instruktorem Henryk Janas. Kierownikiem sekcji w tym czasie był Andrzej Faitus a opiekunem drużyny Ryszard Kwapień.

(...)Zobacz: Historia rozgrywek Zagłębia Sosnowiec w hokeju na trawie

Sekcja piłki koszykowej

Zagłębie Sosnowiec - Sekcja piłki koszykowej 1966

Początki gry w piłkę koszykową w Zagłębiu Sosnowiec sięgają 1932 roku. Wtedy to Uchwałą Zarządu Klubu (noszącego wówczas nazwę Unia Sosnowiec) z dnia 12 września 1932 powołano do życia sekcję gier sportowych, obejmującą piłkę siatkową i piłkę koszykową.

Kierowali nią: B. Bitnerowski, Ludwik Mazurek, Adam Jakimow. Skupiała głównie uczniów szkól średnich. Zazwyczaj ci sami uczniowie uprawiali jednocześnie obie te dyscypliny sportu. Do większych sukcesów sekcji należało zdobycie w 1936 r. mistrzostwa podokręgu zagłębiowskiego przez siatkarzy, a także wicemistrzostwa Śląska w następnych latach (1937, 1938). Mistrzostwo Zagłębia Dąbrowskiego zdobywali również sosnowieccy koszykarze.

Po II Wojnie Światowej podejmowano próby reaktywowania sekcji gier zespołowych, jednakże naprawdę udana próba miała miejsce dopiero w 1960 roku gdy powołano już samodzielną sekcję piłki koszykowej która istniała do ??? roku. Obecnie tradycje koszykarskie klubu kontynuuje Basket Zagłębie Sosnowiec S.A.

W 1966 roku było w sekcji 25 zawodników grających w dwóch drużynach: seniorów i juniorów. Ich trenerem był Stanisław Chrobok a Kierownikiem sekcji Marek Kuśmierz.

Drużyna seniorów wywalczyła w tym czasie awans do Klasy A. w 1966 roku w Mistrzostwach Polski Federacji "Górnik" zespół seniorów zajął III miejsce. Juniorzy rozgrywali swoje mecze w mistrzostwach wojewódzkiej ligi juniorów.

(...)


Zobacz: Historia rozgrywek Zagłębia Sosnowiec w piłce koszykowej

Sekcja piłki siatkowej (M)

Zagłębie Sosnowiec - Sekcja piłki siatkowej męskiej 1966

Sekcja powstała w 1962 roku i istniała do ??? roku.

W 1966 roku liczyła 30 zawodników, seniorów i juniorów. Trenerem był Andrzej Krzywdziński, a Kierownikiem sekcji: Zbigniew Olszewski.

Pierwszy zespół zajął w roku 1964 czwarte miejsce w MP Federacji "Górnik", a w roku 1963 zdobył puchar turnieju, zorganizowanego z okazji jubileuszu KS "Zagłębianka". W 1965 roku na skutek poważonego osłabienia (dwu wybijających się zawodników wzmocniło I-ligowe zespoły) drużyna Zagłębia opuściła szeregi Ligi Okręgowej.

W 1966 roki pierwsza drużyna seniorów grała w w wojewódzkiej Klasie A, a druga drużyna w wojewódzkiej Klasie B. Juniorzy walczyli w swojej klasie rozgrywkowej; wojewódzkiej lidze juniorów. W październiku 1966 roku drużyna rozegrała mecz z młodzieżową reprezentacją okręgu ostrawskiego,wygrywając 3:2.

(...)


Zobacz: Historia rozgrywek Zagłębia Sosnowiec w piłce siatkowej

Sekcja piłki siatkowej (K)

Zagłębie Sosnowiec - Sekcja piłki siatkowej kobiecej 1966

Sekcja powstała w 1966 roku i istniała do ??? roku.

W 1966 roku w siatkówkę trenowało 25 dziewcząt pod kierunkiem trenera Adama Krzywdzińskego.

(...)


Zobacz: Historia rozgrywek Zagłębia Sosnowiec w piłce siatkowej

Sekcja bokserska

Zagłębie Sosnowiec - Sekcja bokserska (seniorzy) 1966
Zagłębie Sosnowiec - Sekcja bokserska (juniorzy) 1966

Sekcja powstała w 1962 roku i funkcjonowała do ??? roku.

W 1966 posiadała 50 czynnych zawodników (seniorów i juniorów) oraz dodatkowo w szkółce bokserskiej 28 chłopców w wieku 14-17 lat uczących się tej dyscypliny sportu. Kadrę szkoleniową w tym czasie stanowili: trener koordynator Mieczysław Woszczek oraz trenerzy Alojzy Kamiński i Henryk Hajduszkiewicz. Kierownikiem sekcji w tym samym czasie był ppłk Wiktor Głuch a jego zastępcą Zygmunt Salomon. Dodatkowymi opiekunami dwóch drużyn seniorów i jednej juniorów byli; mjr Henryk Sobkiewicz, Tadeusz Korepta i Henryk Światek.

(...)


Zobacz: Historia rozgrywek Zagłębia Sosnowiec w boksie

Sekcja tenisa ziemnego

Sekcja powstała w 1947 roku i funkcjonowała do ??? roku.

W 1966 roku trenowało w niej 25 zawodniczek i zawodników. Ich trenerem był Henryk Skonecki. Kierownikiem sekcji w tym czasie był Ryszard Orłowski.

(...)

Sekcja tenisa stołowego

Zagłębie Sosnowiec - Sekcja tenisa stołowego 1966

Sekcja powstała w 1962 roku i funkcjonowała do ??? roku.

W 1966 roku trenowało w niej 17 zawodników. Kierownikiem sekcji w tym czasie był Janusz Osiński.

(...)


Zobacz: Historia rozgrywek Zagłębia Sosnowiec w tenisie stołowym

Sekcja szermiercza

Sekcja powstała w październiku 1966 roku i funkcjonowała do ??? roku.

W 1966 roku trenowało w niej 30 dziewcząt i chłopców. Ich trenerem był mgr Adam Kiss-Orski. Kierownikiem sekcji w tym czasie był Franciszek Humpa.

(...)

Obecnie tradycje sekcji szermierczej kontynuuje ....

Sekcja gimnastyki sportowej

Sekcja powstała we wrześniu 1966 roku i funkcjonowała do ??? roku.

W 1966 roku trenowało w niej 40 chłopców w wieku 10-14 lat. Ich trenerem był mgr Leszek Lisowski.

(...)

Sekcja lekkoatletyczna

Zagłębie Sosnowiec - Sekcja lekkoatletyczna 1966

Sekcja powstała w 1962 roku i funkcjonowała do ??? roku.

W 1966 roku trenowało w niej 64 zawodniczek i zawodników. Ich trenerami byli Maciej Mucha i Jacek Siński.

(...)Zobacz: Historia rozgrywek Zagłębia Sosnowiec w lekkiej atletyce

Sekcja pływacka

Zagłębie Sosnowiec - Basen pływacki na Sielcu 1966

Sekcja powstała we sierpniu 1966 roku i funkcjonowała do ??? roku.

W 1966 roku trenowało w niej 37 dziewcząt i chłopców w wieku 8-14 lat. Ich trenerem był mgr Janusz Nawrat. Kierownikiem sekcji w tym czasie był Jerzy Zawora. Bazę treningową stanowił basen pływacki na Sielcu.

(...)

Sekcja szachowa

Sekcja powstała we wrześniu 1945 roku i funkcjonowała do ??? roku.

W 1966 liczyła 20 czynnych zawodników. Kierownikiem sekcji w tym czasie był Zbigniew Olszewski.

(...)

Zobacz: Historia rozgrywek Zagłębia Sosnowiec w szachach

Sekcja łyżwiarstwa figurowego

Sekcja powstała w ??? roku i funkcjonowała do ??? roku.

(Z całą pewnością istniała w drugiej połowie lat 70')

(...)