Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego-Sosnowiec

Z WikiZagłębie
Fdzd-sosnowiec.jpg

Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego-Sosnowiec -stowarzyszenie założone 11 listopada 2007 roku, przez osoby skupione na internetowym forum Sosnowca przy portalu zaglebie.info. Jednym z impulsów do powstania FdZD-Sosnowiec było wyburzenie zabytkowych obiektów przędzalni Schoena. Wśród członków założycieli byli między innymi Piotr Krawczyk, Rafał Siciński, Dariusz Jurek, Damian Góral, Gabriel Krawczyński, Maciej Kudłacik, Rafał Dyktyński.

Inni członkowie FdZD-Sosnowiec: Edyta Antoniak-Kiedos, Katarzyna Stolińska, Ewa Wojtoń, Marcin Luboń, Marcin Wewióra, Wojciech Smaga, Przemysław Trzeciak, Łukasz Niemotko, Adrian Puta, Krzysztof Krakuski.


Wybrane inicjatywy i projekty zrealizowane przez FdZD-Sosnowiec

Konferencje

 • Konferencja w WSH Humanitas: „Zagłębie Dąbrowskie-jednym głosem przeciw marginalizacji regionu”
 • Konferencja „Rowerowy Sosnowiec w Rowerowym Zagłębiu” w WSH Humanitas

Tożsamość regionu

 • Walka o uwzględnienie Zagłębia Dąbrowskiego w nazwie przyszłej Metropoli. (Metropolia Śląsko-Dąbrowska)

•Piknik Śląsko-Zagłębiowski na terenie Trójkąta Trzech Cesarzy •Zbieranie podpisów znanych mieszkańców naszego regionu pod otwartym listem Zagłębiaków w tej sprawie i przekazanie go Wojewodzie Śląskiemu i Marszałkowi województwa śląskiego.

 • Naklejka „Jestem Zagłębiakiem” w nakładzie 10 000 sztuk dystrybuowana w jednym z numerów Wiadomości Zagłębia

Walka o ratowanie Przędzalni Dietla

 • Petycja do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie wpisania sosnowieckiej przędzalni Dietla do rejestru zabytków (wspólnie ze stowarzyszeniem „Moje miasto”)
 • Foto Day Królestwo Dietlów – plener fotograficzny
 • Warsztaty studenckie wraz z Politechniką Śląską, których efektem była wystawa koncepcji pokazujących potencjał terenów dawnej przędzalni.

Rozwój centrum Sosnowca

 • Prezentacja koncepcji parkingu wielopiętrowego
 • Wniosek o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Alei Zwycięstwa

Promocja Sosnowca

 • Zablokowanie kontrowersyjnego projektu logo Sosnowca (wspólnie ze stowarzyszeniem "Fala Inicjatyw")
 • Wydanie kalendarza "Nowe oblicze miasta" pokazującego pozytywne zmiany w Sosnowcu

Nowe obiekty sportowe

 • Prezentacja koncepcji budowy Centrum Wspinaczkowego "Brama na Jurę" w Parku Środula
 • Prezentacja koncepcji "Zagłębiowskiego Centrum Tenisowego w Milowicach"
 • Petycja do Rady Miasta w sprawie budowy Skate parku w dzielnicy Kazimierz

Koncerty i wydarzenia kulturalne