Forum Terenów Zielonych

Z WikiZagłębie
Forum Terenów Zielonych - Dąbrowa Górnicza (odznaka)

Forum Terenów Zielonych - stowarzyszenie działające na terenie Dąbrowy Górniczej. Celem stowarzyszenia jest m.in.:

- umacnianie rozwoju demokracji lokalnej

- inicjowanie, organizowanie i wspieranie działań na rzecz harmonijnego rozwoju "terenów zielonych" Dąbrowy Górniczej

- promocja i ochrona lokalnych tradycji

- rozbudzanie i zaspakajanie zainteresowań kulturalnych i sportowych ze szczególnym naciskiem pracy na rzecz najmłodszych obywateli