Eugeniusz Chmiel

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Zagłębiowskie Biogramy
Eugeniusz Chmiel
Eugeniusz Chmiel
Imię i nazwisko Eugeniusz Chmiel
Data i miejsce urodzenia 17 kwietnia 1932
Sosnowiec
Data śmierci 7 stycznia 1987
Miejsce spoczynku Cmentarz Komunalnym w Sosnowcu
Zawód artysta plastyk, pedagog
Odznaczenia
Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi

Eugeniusz Chmiel – (ur. 17 kwietnia 1932 w Sosnowcu, zm. 7 stycznia 1987 r.) artysta plastyk, pedagog, działacz społeczny.

Spis treści

Edukacja

Uczęszczał do Liceum Plastycznego w Katowicach, a po jego ukończeniu studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom uzyskał w 1958 r. Pracował początkowo jako nauczyciel w Liceum Technik Plastycznych w Częstochowie, a następnie do 1965 r. kolejno: w Liceum Pedagogicznym i Liceach Ogólnokształcących im. B. Prusa oraz im S. Staszica w Sosnowcu. W 1969 r. podjął pracę na Uniwersytecie Śląskim – prowadził zajęcia fakultatywne z plastyki na kierunkach nauczycielskich.

Praca naukowa

Od 1981 r. do swojej śmierci był pracownikiem naukowo – dydaktycznym w Instytucie Kształcenia Nauczycieli w Katowicach. Wykładał metodykę nauczania wychowania plastycznego i kierował zorganizowaną przez siebie pracownią plastyczną. Po wprowadzeniu stopni specjalizacji zawodowej nauczycieli wchodził w skład Międzywojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej.

Praca pedagogiczna

Jako pedagog dużą wagę przywiązywał do wychowania przez sztukę. Propagował idee upowszechniania i rozwijania kultury plastycznej wśród młodego pokolenia. Z dzieł ofiarowanych przez artystów malarzy grafików tworzył galerie w szkołach, organizował również liczne konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży oraz wystawy sztuki młodych twórców – amatorów. Od 1981 r. działał w Polskim Stowarzyszeniu Edukacji Plastycznej – wchodził w skład zarządu oddziału wojewódzkiego w Katowicach.

Pracę pedagogiczną E. Chmiel łączył z powodzeniem z twórczością artystyczną i działalnością społeczną. Był członkiem Grupy „Zagłębie” i reaktywowanego w Sosnowcu w 1957 r. Związku Polskich Altystów Plastyków (ZPAP). przez 15 lat wchodził w skład zarządu ZPAP w mieście pełniąc okresowo obowiązki prezesa i sekretarza. Piastował również funkcję prezesa wojewódzkiego oddziału Związku w Katowicach (1974 - 1978) oraz członka Komisji Artystycznej Zarządu Głównego ZPAP.

Animator kultury

Był organizatorem i uczestnikiem kilkunastu plenerów artystycznych. Należał do czołowych animatorów kultury w swoim rodzinnym mieście. Z jego inicjatywy powstawały tutaj pracownie plastyczne i galerie sztuki - na osiedlach i w zakładach pracy. Pełnił również funkcje instruktora amatorskich zespołów plastycznych w Domu Kultury „Metalowiec” i „Górnik".

W latach 80. kierował założonym przez siebie Stowarzyszeniem Twórców i Działaczy Kultury z siedzibą w Sosnowcu. Szczególne miejsce w działalność i Stowarzyszenia zajmowała popularyzacja twórczości zagłębiowskich plastyków. Ekspozycje - indywidualne i zbiorowe, udostępniane były w Galerii Osiedlowej przy ul. Kilińskiego. E. Chmiel chętnie służył pomocą i radą młodym, debiutującym twórcom, którym umożliwiał prezentację dorobku. Stowarzyszenie organizowało także wieczory literackie, koncerty muzyczne i inne imprezy.

Wiadomości Zagłębia

Przez wiele lat współpracował z tygodnikiem „Wiadomości Zagłębia”. Ilustrował m.in. felietony Włodzimierza Wójcika Zagłębiowskie impresje i udostępniał do reprodukcji swoje prace.

Malarstwo i grafika

Uprawiał malarstwo - akwarelowe, olejowe, akrylowe - i grafikę. Większość prac poświęcił regionowi Śląsko-Zagłębiowskiemu. Portretował zakłady przemysłowe, hałdy poprodukcyjne, pracujących ludzi, zabudowania przedmieść, obiekty architektoniczne itp. Chętnie malował polskie pejzaże- m.in. z Kazimierza nad Wisłą, krajobrazy górskie, był również świetnym marynistą. Tematy prac czerpał także z podróży zagranicznych (Jugosławia, Węgry, Turcja, Bułgaria i in.). Większość pejzaży wykonywał techniką akwarelową. Malarstwo to wyróżnia się bogatą kolorystyką i wysokim poziomem artystycznym.

Interesująca jest również jego twórczość graficzna. W tej dziedzinie stworzył kilka cykli tematycznych: muzyczny (Saksofonista, Koncert galowy in.), militarny (Żołnierz, Żołdak i in.), pejzażowy (Człowiek i skaty, Zakład pracy, Huta Katarzyna i in.), marynistyczny (Plon morski, Przygoda morska i in.).

Wystawy i nagrody

Brał udział w 148 wystawach indywidualnych i zbiorowych. Jego prace prezentowane były m.in. w Norwegii, Kanadzie, Szwecji, Austrii i Jugosławii. Był wielokrotnie nagradzany. Otrzymał m.in. I nagrodę l 3 wyróżnienia w konkursie „Najlepsza grafika miesiąca” (Katowice 1960/1962), nagrodę Wojewody Katowickiego na X Ogólnopolskim Plenerze Przemysłowym (Katowice, Sosnowiec 1978) oraz nagrodę wojewódzką za całokształt pracy artystycznej (1977). Prace E. Chmiela znajdują się w zbiorach muzeów polskich (m.in. w Szczecinie, Chorzowie, Bytomiu, Będzinie, Sosnowcu, Majdanku) i zagranicznych (m.in. w Czechach, Słowacji, Niemczech, Bułgarii, USA i na Węgrzech), w zbiorach Biblioteki PAN w Gdańsku, BWA w Katowicach i innych instytucjach oraz w zbiorach prywatnych.

Śmierć

Zmarł nagle 7 stycznia 1987 r. w pełni sil twórczych. Był tuż przed habilitacją i w trakcie przygotowania wielkiej retrospektywnej wystawy z okazji 30-lecia pracy artystycznej. Pozostawił żonę, Czesławę i syna Cezarego (1958 - 1994), który również był artystą plastykiem (studia ukończył na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie).

Galeria

Bibliografia

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego