Elektrociepłownia „Będzin”

Z WikiZagłębie
Elektrociepłownia Będzin - widok z sosnowieckiej "żylety"

Elektrociepłownia „Będzin” - najważniejszy producent energii cieplnej dla Zagłębia Dąbrowskiego powstała w 1963 r. w byłej Sosnowieckiej elektrowni.

Historia

W latach 60,. gdy w regionie funkcjonowały już nowocześniejsze elektrownie, o wyższych parametrach technicznych, bardziej ekonomiczne, zakład poważnie ograniczył produkcję. Aby utrzymać go w ruchu i wykorzystać zainstalowaną moc podjęto starania o zmianę jego funkcji. Po wprowadzeniu niewielkich zmian, przekształcono go na elektrociepłownię (1963). Urządzenia elektrowni wykorzystano do okolicznych fabryk oraz do wytwarzania ciepłej wody grzewczej dla ludności. Wybudowane w latach 19651970 magistrale parowe do Będzina i Sosnowca zapoczątkowały rozwój systemu ciepłowniczego w regionie.

Od 1965 r. elektrociepłownia stanowiła Wydział Wytwarzania Zakładu Energetycznego w Będzinie, a w latach 19761982 należała do zespołu elektrociepłowni Wschód z siedzibą w Chorzowie. W ramach podjętego programu budowy nowej Elektrociepłowni „Będzin”, w latach 19711979, w trzech etapach przeprowadzono szeregi istotnych inwestycji. Uruchomiono nowe kotły wodne i parowe, turbozespół ciepłowniczy, zamontowano urządzenia towarzyszące.

Od 1982 r. Elektrociepłownia „Będzin” funkcjonowała na własnym rozrachunku wewnętrznym w ramach Zakładów Energetycznych Okręgu Południowego, a w 1989 r. weszła w skład Elektrociepłowni Katowice. Usamodzielniła się jako zakład państwowy w połowie 1990 r. Z dniem 1 kwietnia 1993 r. przedsiębiorstwo przekształcono w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pn. Elektrociepłownia „Będzin” S.A. W latach 1994 - 1996 przeprowadzono restrukturyzację, a następnie zakład został sprywatyzowany. Głównym udziałowcem Elektrociepłowni „Będzin” S.A. jest obecnie niemiecka firma envia Mitteldeutschce Energie AG, od grudnia 1998 r. spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Galeria

Linki zewnętrzne

Bibliografia