Ekspres Zagłębiowski nr 097 (15.05.1998)

Z WikiZagłębie
Biblioteka Zagłębiaka
EZ 097.jpg
Tytuł Ekspres Zagłębiowski nr 097
Rok wydania 15 maja 1998 (Rok wyd. IX)
Miejsce wydania Sosnowiec
Autor
Autor Praca zbiorowa pod redakcją Jana Przemszy Zielińskiego

Informacje:

Ekspres Zagłębiowski nr 097 (5)

Autor: Praca zbiorowa pod redakcją Jana Przemszy-Zielińskiego

Wydawca: Sosnowiecka Oficyna Wydawniczo - Autorska "SOWA PRESS"

Miejsce i data wydania: Sosnowiec, 15 maja 1998 (Rok wyd. IX) Ilość stron: 60; Format: B5

Cykl wydawniczy: miesięcznik

Opis:

Niezależne czasopismo miłośników Zagłębia Dąbrowskiego oraz Związku Zagłębiowskiego.

Materiały pomocnicze do nauki o regionie.

Spis treści:

strona 02 • Redakcja - Spis treści, reklamy i ogłoszenia

strona 03 • Redakcja - Ulica Majowa nr 6

strona 03 • Kazimiera Zielińska - Poseł Zygmunt Machnik na czele Związku Zagłębiowskiego: Odrębność, ale nie separatyzm!

strona 04 • Jan Przemsza-Zieliński - Trójkąt Trzech Cesarzy w dobie integrującej się Europy

strona 12 • Łukasz Podlejski - Trójkąt Trzech Cesarzy

strona 14 • Konstanty Ćwierk - Bezrobotne Zagłębie (reportaż z "Kurjera Zachodniego", luty 1932)

strona 17 • Jan Przemsza-Zieliński - Człowiek "złotego środka".Glossa redakcyjna

strona 18 • Kazimiera Zielińska - Inauguracja wielkiego jubileuszu 900 lat Żarnowca

strona 19 • Ryszard Rusak - Koleje kopalni "Paryż"

strona 21 • Redakcja - Za rok w Będzinie spotkanie opiekunów zabytków

strona 22 • Redakcja - Grodziecka "Stara baśń"

strona 22 • Marian Kantor-Mirski - Legenda grodziecka

strona 24 • Józef Hajduk - Apel Muzeum "Sztygarka"

strona 25 • Edward Hausse - Dzieje Gwarectwa Renard, cz. 1 (wg. maszynopisu z 1917 roku)

strona 29 • Redakcja - Przedstawiamy Zygmunta Dębogórskiego, autora pamiętnika i twórcę konspiracyjnej drużyny harcerskiej

strona 30 • Zygmunt Dębogórski - Dziennik z lat okupacji (cz. 2)

strona 35 • Jan Przemsza-Zieliński - Tajemnice "Tygrysa" i "Strażnika"

strona 36 • Robert Krzysztofik - Jeleń, Modrzejów, Niwka: w sprawie XVIII w. założeń miejskich na zachodnich rubieżach woewództwa krakowskiego

strona 46 • Mieczysław Starczewski - Gdzie dziewczęta z tamtych lat? Udział kobiet w konspiracji politycznej i wojskowej na Śląsku i w Zagłębiu w latach 1939-1945 (cz. 8)

strona 49 • Grażyna Rybicka - Przemiany społeczno-gospodarcze Sosnowca do 1995 r. (cz. 4)

strona 54 • Edward Kudelski - Sosnowiec jest takim miastem jak Londyn, Paryż, Wiedeń (cz. 15)

strona 58 • Redakcja - Czy pamiętacie? - Z albumu fotograficznego Z. Dębogórskiego

strona 59 • Redakcja - Czy pamiętacie dawną ul. Piekarską? - Z albumu fotograficznego Z. Dębogórskiego

strona 60 • Redakcja - Czy pamiętacie "Owczarnię" i Szpinery"? - Z albumu fotograficznego Z. Dębogórskiego