Edward Lenard

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Zagłębiowskie Biogramy
???
???
Imię i nazwisko  ???
Data urodzenia ??????
Data śmierci ???
Zawód Lekarz

LENARD EDWARD Dr med. Urodził się w 1905 r., zmarł w 1984 w Sosnowcu (pochowa- ny na cmentarzu przy ul. Braci Smół- ków, obecnie gen. Wł. Andersa). Studia lekarskie odbył na Uni- wersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. W 1930 r. uzyskał dyplom i tytuł dra medycyny. Pracę zawodową rozpoczął w Klinice Ginekologiczno- Położniczej we Lwowie. Po 8 miesią- cach zrezygnował z tej pracy i poświęcił się radiologii w Zakładzie Radiologii Uniwersytetu Jana Kazi- mierza we Lwowie pod kierunkiem prof. Grabowskiego. Odbył kursy doskonalące u prof. Holzknechta w Wiedniu. Już jako specjalista radiolog i radioterapeuta pracował w Szpitalu Wojewódzkim w TarnoPolu. W roku 1944. repatriował się do Przemyśla, a w 1946 r. podjął pracę w Ubezpie- czalni Społecznej w Sosnowcu. Był wybitnym rtg diagnostą i rtg terapeutą. W Sosnowcu mieszkał do końca życia pracując w Ubezpieczalni, a następnie w Szpitalu Miejskim nr 2, prowadził prywatną praktykę, miał dobrze wyposażony gabinet rtg. Jego żona Helena też była radiologiem. Aktywny w pracach Towarzystwa Lekarskiego Zagłębia Dąbrowskiego i później w Sosnowieckim Kole PIL. Przez jedną kadencję był przewodniczącym Koła i bibliotekarzem. Zebrał i utworzył bogate archiwum ciekawych przy- padków radio1ogicŻnych w Szpitalu nr 2 w Sosnowcu. W 1981 r. przeszedł na emeryturę, prowadził jednak nadal swój gabinet rtg. Wyszkolił 18 specjalistów radiologów I i II stopnia. Był członkiem komisji egzamina- cyjnej w tej specjalności. Propono- wano mu objęcie katedry radiologii w nowo powstającej Śląskiej Akademii Medycznej, lecz z propozycji zrezy- gnował. Odznaczony Krzyżem Kawa- lerskim Orderu Odrodzenia Polski, odznakami Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia i złotą odznaką Zasłużony w Rozwoju Województwa Katowickiego, Członek Honorowy PTL. Żona Helena - radiolog, córka - architekt, mieszka we Wrocławiu.


Źródło: Emilian Kocot "Lekarze Zagłębia Dąbrowskiego - Wstęp do słownika biograficznego" (zamieszczone na Wiki Zagłębie za zgodą autora)

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego