Edukacja a perspektywy rynku pracy absolwentów w regionie Górnego Śląska

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Biblioteka Zagłębiaka
Edukacja a perspektywy rynku (...).jpg
Tytuł Edukacja a perspektywy rynku pracy absolwentów w regionie Górnego Śląska
Rok wydania 1998
Miejsce wydania Katowice
Wydawca Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
Liczba stron 233
Format 161x229 mm

Informacje:

Redaktor naukowy: Andrzej Ziomek

Wydawca: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa

Miejsce i rok wydania: Katowice, 1998

Liczba stron: 233

Oprawa: Miękka

ISBN 83-908258-4-8

Opis:

Książka ukazała się w ramach serii wydawniczej - Biblioteka Wiedzy o Polsce Ludowej"

Spis treści:

strona 5 • Spis treści

strona 9 • Andrzej Ziomek: Wstęp

strona 11 • Marek Kempski: Przesłanie Wojewody Katowickiego

strona 13 • Ewa Piaskowska: Absolwenci a rynek pracy

strona 23 • Mieczysław Kabaj: Projekt nowego systemu koordynacji edukacji zawodowej i rynku pracy

strona 49 • Dorota Kotlorz: Bezrobocie absolwentów jako przejaw dysharmonii pomiędzy systemem edukacji a popytem na pracę

strona 65 • Andrzej Ziomek: Uwarunkowania rynku pracy absolwentów w województwie katowickim

strona 85 • Zofia Woźniak: Edukacja a perspektywy rynku pracy

strona 91 • Adrian Cybula: Niska jakość wykształcenia jako bariera awansu oświatowego

strona 99 • Bohdan Łukaszewicz, Ryszard Marszowski, Andrzej Kasperek: Metodyka analizy pracy: organizacja, procedury, wyniki działań (na przykładzie: Gliwic, Zabrza, Knurowa i Pyskowic)

strona 109 • Ryszard Marszowski: Bezrobocie i jego wpływ na rozwój lokalnego rynku pracy. Prognozowane kierunki zmian

strona 127 • Gabriela Poloczek: Edukacja a perspektywy rynku pracy absolwentów w regionie Górnego Śląska

strona 129 • Andrzej Tomeczek: Młodzież wobec skutków modernizacji regionu. Próba diagnozy

strona 143 • Bożena Makselon-Kowalska: Psychologiczna charakterystyka przyczyn i skutków bezrobocia wśród młodzieży.

strona 151 • Anna Pawłowska: Wpływ dystansu czasowego wobec braku pracy na zachowanie zaradcze młodzieży

strona 167 • Anna Chudzicka: Kluby pracy jako forma pomocy bezrobotnej młodzieży

strona 177 • Zofia Sroga, Małgorzata Sołtyńska-Rąb: Dojrzałość studentów do podejmowania inżynierskich ról zawodowych

strona 191 • Jerzy Kopel: Absolwent - między szkołą a firmą

strona 201 • Anna Wójtowicz, Henryk Wójtowicz: Młodzież i pracodawcy na lokalnym rynku pracy w Bielsku-Białej - bariery i oczekiwania. Raport z badań

strona 209 • Anton Stach: Szanse kadry menadżerskiej i przedsiębiorców Śląska w ramach Unii Europejskiej

strona 221 • Andrzej Ziomek: Postscriptum

strona 225 • Mieczysław Kabaj: Wnioski końcowe


Germadon

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego