Dzieje parafii Grodziec

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Biblioteka Zagłębiaka
Dzieje parafii Grodziec.jpg
Tytuł Dzieje parafii Grodziec
Rok wydania 1992
Miejsce wydania Katowice
Wydawca Księgarnia Świętego Jacka
Liczba stron 170
Autor
Autor Leopold Szweblik, Bolesław Ciepiela

Informacje:

Autor: Leopold Szweblik, Bolesław Ciepiela

Wydawca: Księgarnia Świętego Jacka

ISBN 83-7030-098-7

Miejsce i rok wydania: Katowice, 1992

Ilość stron: 170

Opis:

Spis treści:

WSTĘP

ROZDZIAŁ I: POWSTANIE I ROZWÓJ GRODŹCA

strona 11 • 1. Osadnictwo pradziejowe na podstawie badań archeologicznych

strona 11 • 1.1. Osadnictwo w Będzinie

strona 13 • 1.2. Osadnictwo w miejscowościach podległych parafii w Grodźcu

strona 14 • 1.2.1. Osadnictwo w Gródkowie

strona 15 • 1.2.2. Osadnictwo w Łagiszy

strona 17 • 1.2.3. Osadnictwo w Psarach

strona 18 • 1.3. Życie parafialne mieszkańców Gródkowa, Łagiszy i Psar

strona 21 • 2. Historia Grodźca

strona 21 • 2.1. Legendy dotyczące powstania miejscowości

strona 22 • 2.1.1. Burzone miasto

strona 22 • 2.1.2. Diabelskie kamienie

strona 23 • 2.1.3. Przed tysiącami lat na Dorotce

strona 24 • 2.2. Początki osadnictwa w Grodźcu

strona 26 • 2.3. Ślady historii odnoszące się do początków Grodźca

strona 28 • 2.4. Dzieje Grodźca i jego rozwój

strona 36 • 2.5. Wykopaliska i zabytki Grodźca

strona 36 • 2.5.1. Ważniejsze wykopaliska zabytki przechowywane w muzeach

strona 37 • 2.5.2. Zabytki architektury

strona 38 • 2.6. Organizacje i związki

strona 38 • 2.6.1. Harcerstwo

strona 40 • 2.6.2. Straż Pożarna

strona 43 • 2.6.3. ZBOWiD

strona 44 • 2.7. Oświata i lecznictwo

strona 44 • 2.7.1. Szkoły

strona 48 • 2.7.2. Szpital

strona 49 • 2.8. Domy opieki społecznej

ROZDZIAŁ II: PRZEMYSŁ I GÓRNICTWO W GRODŹCU

strona 52 • l. Huta cynku

strona 53 • 2. Cementownia

strona 53 • 2.1. Historia powstania i rozwój cementowni

strona 55 • 2.2. Cementownia w drugim stuleciu

strona 55 • 3. Górnictwo węglowe w Grodźcu

strona 55 • 3.1. Początki górnictwa węglowego w Grodźcu

strona 57 • 3.2. Kopalnia "Grodziec"

strona 57 • 3.2.1. Kopalnia "Grodziec" w latach 1899-1945

strona 59 • 3.2.2. Kopalnia "Grodziec" w latach 1945-1991

strona 60 • 4. Inne, mniejsze zakłady pracy w Grodźcu

ROZDZIAŁ III: POWSTANIE I ROZWÓJ PARAFII W GRODŹCU

strona 62 • l. Stosunki własnościowe i organizacja kościelna

strona 62 • 1.1. Stosunki własnościowe na terenie ziemi siewierskiej

strona 63 • 1.2. Początki organizacji kościelnej

strona 64 • 1.3. Z historii diecezji częstochowskiej

strona 66 • 2. Historia powstania i rozwój parafii św. Katarzyny w Grodźcu

strona 66 • 2.1. Dzieje parafii i kościołów do 1930 r.

strona 71 • 2.2. Dzieje parafii i kościołów po 1930 r.

strona 85 • 2.3. Powstanie drugiej parafii w Grodźcu

strona 88 • 2.4. Dobrodzieje i fundacje dla Kościoła

strona 91 • 2.5. Związki i organizacje kościelne

strona 93 • 3. Cmentarz grzebalny

strona 93 • 3.1. Ślady starych cmentarzy

strona 94 • 3.2. Cmentarz parafialny

strona 96 • 4. Kapliczki i krzyże przydrożne na terenie parafii grodzieckiej

strona 97 • 5. Patroni

strona 97 • 5.1. Patroni kościołów w parafii św. Katarzyny

strona 98 • 5.2. Patron drugiej parafii w Grodźcu

strona 99 • 5.3. Św. Barbara - patronka kaplicy na kopalni "Grodziec"

strona 99 • 6. Dekanat w Czeladzi i parafia św. Katarzyny w Grodźcu

strona 100 • 7. Powołania kapłańskie z Grodźca

strona 101 • 8. Wkład parafii grodzieckiej w rozwój diecezji częstochowskiej

ROZDZIAŁ IV: KONSTRUKCJA I BUDOWA GRODZIECKICH OBIEKTÓW KOŚCIELNYCH

strona 105 • l. Opis konstrukcji kościołów i ich zabytków

strona 105 • 1.1 Kościół św. Doroty

strona 106 • 1.2. Kościół św. Katarzyny

strona 110 • 2. Opis obiektów przykościelnych

strona 110 • 2.1. Plebania

strona 110 • 2.2. Organistówka

strona 111 • 2.3. Dom Katolicki

strona 111 • 3. Inne obiekty

ROZDZIAŁ V: KONSERWACJE I NAPRA WY OBIEKTÓW PARAFII GRODZIEC

strona 113 • l. Konserwacje i naprawy ze środków parafii

strona 113 • 1.1. Konserwacje i naprawy kościołów

strona 113 • 1.1.1. Kościół św. Doroty

strona 114 • 1.1.2. Kościół św. Katarzyny

strona 117 • 1.2. Remonty i konserwacje innych obiektów przykościelnych

strona 117 • 1.2.1. Budynki mieszkalne

strona 117 • 1.2.1.1. Plebania

strona 118 • 1.2.1.2. Organistówka

strona 119 • 1.2.2. Mury ogrodzenia i plac kościelny

strona 120 • 1.2.3 . Cmentarz parafialny

strona 121 • 2. Wpływ eksploatacji górniczej na stan obiektów kościelnych, zwłaszcza kościołów

strona 121 • 2.1. Charakterystyka terenu Grodźca pod względem geologiczno-górniczym

strona 121 • 2.2. Analiza prowadzonej i planowanej eksploatacji górniczej

strona 123 • 3. Naprawy i remonty kościołów z funduszu szkód górniczych

strona 123 • 3.1. Naprawy i remonty kościoła św. Doroty

strona 124 • 3.2. Naprawy i remonty kościoła św. Katarzyny i innych obiektów

ROZDZIAŁ VI: NOWO POWSTAŁE PARAFIE W SĄSIEDZTWIE GRODŹCA

strona 126 • l. Parafia w Strzyżowicach

strona 126 • 1.1. Krótka historia Strzyżowic

strona 127 • 1.2. Kościół w Strzyżowicach

strona 128 • 2. Parafia w Będzinie-Syberce

strona 128 • 2.l. Historia będzińskiej dzielnicy Syberka

strona 129 • 2.2. Historia kościoła na osiedlu Syberka

strona 131 • 3. Parafia w Będzinie na Osiedlu Zamkowym

strona 131 • 3.1. Krótka historia Osiedla Zamkowego

strona 131 • 3.2. Powstanie parafii na Osiedlu Zamkowym

strona 133 • ROZDZIAŁ VII: WSPOMNIENIE Z LAT OKUPACJI HITLEROWSKIEJ W GRODŹCU

strona 144 • ZAKOŃCZENIE

strona 146 • BIBLIOGRAFIA

strona 150 • Wykaz tabel

Tabele

Ilustracji

strona 151 • Wykaz ilustracji

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego