Dobieszowice z "przyległościami": Niebyła, Wesoła, Wymysłów. Historia wsi

Z WikiZagłębie
Biblioteka Zagłębiaka
Dobieszowice z przyległościami Niebyła, Wesoła, Wymysłów. Historia wsi.jpg
Tytuł Dobieszowice z "przyległościami": Niebyła, Wesoła, Wymysłów. Historia wsi
Rok wydania 2009
Miejsce wydania Dobieszowice
Wydawca Stowarzyszenie "Brynica"
Liczba stron 350
Autor
Autor Janusz Hetmańczyk
Strona internetowa

Informacje:

Autor: Janusz Hetmańczyk

Wydawca: Stowarzyszenie "Brynica"

Miejsce i rok wydania: Dobieszowice, 2009

Ilość stron: 350

Oprawa: miękka

ISBN 978-83-929170-0-7

Opis:

Pierwsza publikacja dotycząca dziejów wsi Dobieszowice oraz jej historycznych "przyległości": kolonii Niebyłej,Wesołej i Wymysłowa.

(…) opracowanie historii Dobieszowic, zaopatrzone w cały historyczny aparat naukowy, można postawić w jednym rzędzie z pracami stricte naukowymi. Napisana przystępnym językiem historia wsi w sposób bliski ideału wypełnia jedną z wielu luk, jakie istnieją w poznaniu dziejów poszczególnych miejscowości Zagłębia Dąbrowskiego. Dobrze by było, gdyby inni przedstawiciele lokalnych społeczności do dziejów swoich miejscowości podchodzili z równą rzetelnością i pokorą wobec nauki.

Fragment recenzji Jarosława Krajniewskiego z Muzeum Zagłębia w Będzinie

(…) Praca ta będzie stanowić cenny materiał do poznania dziejów Dobieszowic i najbliższych okolic dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców, nauczycieli, młodzieży szkolnej, ale także historyków piszących prace naukowe o pograniczu małopolsko-śląskim. Książka Janusza Hetmańczyka będzie następną z kolei cenną pozycją w zakresie wiedzy regionalnej na terenie województwa śląskiego.

Fragment recenzji dr. Zdzisława Jedynaka

(…) Zawarte w opracowaniu są nie tylko tzw. dzieje polityczne, ale także wiele danych ekonomicznych, nazwisk, dat z historii gospodarczej, czy społecznej. Autor nie wahał się także przed wykorzystaniem wiedzy z zakresu np. toponomastyki, czy nauk pomocniczych historii m. in. heraldyki czy genealogii. Można znaleźć informacje o dziejach kościelnych, ale i wojskowych. Wielu współczesnych mieszkańców „Dobieszowic z przyległościami” znajdzie tam nazwiska i imiona swych przodków. Autor z niezwykłą dokładnością odnotował te dane. To cenne patrząc z punktu widzenia czytelnika, którego przodkowie nie pełnili „wielkich” funkcji urzędowych, kościelnych itp. (…).

Praca Janusza Hetmańczyka będzie przez wiele lat służyła wielu innym badaczom czy pasjonatom chcącym poznać przeszłość tej części historycznego Księstwa Siewierskiego, a współcześnie województwa śląskiego. Sam autor nie zaprzecza, że monografia ta powstała z jego osobistych pasji i choć sam historykiem nie jest, to monografia przez niego opracowana, dla wiedzy historycznej o tym regionie może mieć spore znaczenie.

Fragment recenzji dr. Arkadiusza Kuzio - Podruckiego


Spis treści:

strona 08 • Wstęp

strona 14 • Bibliografia

strona 21 • Wykaz skrótów i symboli

strona 24 • Ogólny opis wsi i nazwy miejscowe

strona 37 • Średniowiecze i wczesne czasy nowożytne

strona 46 • Właściciele i dzierżawcy Dobieszowic

strona 90 • Rozwój przestrzenny i gospodarczy

strona 126 • Kościół rzymsko-katolicki

strona 140 • Szkoła

strona 175 • XIX wiek

strona 193 • pierwsza połowa XX wieku

strona 218 • Organizacje kulturalne, społeczne, spółdzielcze i partie

strona 248 • Wydarzenia, ludzie, miejsca

strona 297 • Legendy dobieszowickie

strona 299 • Tabele i wykazy

strona 309 • Herbarz Dobieszowic

strona 315 • Kolorowe fotografie i mapy