Dariusz Nawrot

Z WikiZagłębie
Zagłębiowskie Biogramy
Dariusz Nawrot
Dariusz Nawrot
Imię i nazwisko Dariusz Nawrot
Data i miejsce urodzenia ??? 1962
Jaworzno
Zawód Historyk

Dariusz Nawrot - (ur. 1962 w Jaworznie) - historyk, prof. dr hab. , profesor Uniwersytetu Śląskiego, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii, kierownik Zakładu Historii Nowożytnej XIX wieku w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach od 2009 roku. Autor ponad 100 publikacji naukowych dotyczących dziejów ziem polskich u schyłku Rzeczypospolitej i w epoce napoleońskiej oraz historii Zagłębia Dąbrowskiego w XIX i na początku XX wieku.

Wykłady prof. dr hab. Dariusza Andrzeja Nawrota

<videoflash>tkS-t6GcnM4</videoflash> <videoflash>irBR7h7MigE</videoflash>