Dąbrowa Górnicza - monografia. Tom I - Środowisko przyrodniczo-geograficzne

Z WikiZagłębie
Biblioteka Zagłębiaka
DG monografia 1.jpg
Tytuł Dąbrowa Górnicza - monografia. Tom I - Środowisko przyrodniczo-geograficzne
Rok wydania 2016
Miejsce wydania Dąbrowa Górnicza
Wydawca Muzeum Miejskie "Sztygarka" w Dąbrowie Górniczej
Liczba stron 428 + płyta
Format 180x250 mm


Informacje:

Wydawca: Muzeum Miejskie "Sztygarka" w Dąbrowie Górniczej

Miejsce i rok wydania: Dąbrowa Górnicza, 2016

Ilość stron: 428 + płyta

Oprawa: twarda, półtwarda

ISBN 978-83-60116-03-6 (okładka twarda tom I)

ISBN 978-83-60116-07-4 (okładka półtwarda tom I)

ISBN 978-83-60116-02-9 dla całego wydania

Opis:

  1. Dąbrowa Górnicza - monografia. Tom I - Środowisko przyrodniczo-geograficzne
  2. Dąbrowa Górnicza - monografia. Tom II - Dzielnice Miasta
  3. Dąbrowa Górnicza - monografia. Tom III - Dzieje Miasta (część 1)
  4. Dąbrowa Górnicza - monografia. Tom III - Dzieje Miasta (część 2)

Spis treści:

strona 9 • Agnieszka Pasternak, Zbigniew Podraza - Przedmowa

strona 11 • Arkadiusz Rybak - Słowo wstępne

strona 12 • Andrzej J. Wójcik, Wojciech Krawczyński - Początki poznania środowiska geologiczno-górniczego

strona 31 • Ryszard Chybiorz, Andrzej Tyc - Położenie geograficzne i administracyjne

strona 37 • Ryszard Chybiorz, Andrzej Tyc - Ogólna charakterystyka geograficzna

strona 43 • Włodzimierz Krieger - Budowa geologiczna i zagospodarowanie górnicze - głębokie podłoże i utwory karbonu

strona 77 • Jerzy Cabała - Budowa geologiczna - perm, trias, jura

strona 107 • Jan Maciej Waga - Budowa geologiczna i zagospodarowanie górnicze - czwartorzęd

strona 127 • Ryszard Chybiorz, Andrzej Tyc - Ukształtowanie powierzchni terenu

strona 141 • Renata Dulias - Przeobrażenia antropogeniczne rzeźby terenu

strona 165 • Maria Fajer - Gleby i ich użytkowanie

strona 187 • Mieczysław Leśniok - Warunki klimatyczne i zanieczyszczenie powietrza

strona 207 • Mariusz Rzętała - Wody powierzchniowe i podziemne

strona 231 • Andrzej Czylok - Stan i przeobrażenia środowiska biotycznego

strona 247 • Andrzej Czylok - Ochrona wartości przyrody - przyroda ożywiona

strona 271 • Ryszard Chybiorz, Andrzej Tyc - Ochrona wartości przyrody - przyroda nieożywiona

strona 293 • Oimahmad Rahmonov - Pustynia Błędowska - fenomen krajobrazu

strona 319 • Urszula Myga-Piątek - Wartości krajobrazowe i walory turystyczne

strona 359 • Indeks

strona 371 • Autorzy

strona 375 • Addenda