Czesław Tomczyk

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Ksiądz dr Czesław Tomczyk - pierwszy kanclerz Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu, wikariusz generalny.

Urodził się 6 sierpnia 1930 roku. W latach 1950- 1954 studiował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 18 grudnia 1955 r. w kościele św. Antoniego w Częstochowie otrzymał Święcenia kapłańskie z rąk biskupa częstochowskiego Zdzisława Golińskiego. W okresie trwania studiów doktoranckich na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie pracował duszpastersko na terenie Sosnowca. Pełnił obowiązki kapelana sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus (1968-1973) oraz duszpasterza akademickiego (1968-1970). W 1980 r. został mianowany proboszcza parafii św. Barbary w Sosnowcu - Sielcu. 24 marca 1974 r. po złożeniu przepisanych egzaminów i przedłożeniu dysertacji: Diecezja częstochowska w latach okupacji hitlerowskiej 1939- 1945 uzyskał stopień naukowy doktora teologii katolickiej. W 1978 r. praca ta ukazała się drukiem w ramach serii wydawniczej Studia z historii Kościoła w Polsce (t.4). Stanowi ona do dziś jedno z najważniejszych dzieł w zakresie dziejów diecezji częstochowskiej.


3 czerwca 1992 r. pierwszy biskup sosnowiecki ks. dr Adam Śmigielski SDB mianował ks. dr Czesława Tomczyka pierwszym kanclerzem Kurii Diecezjalnej oraz wikariuszem generalnym. Swe obowiązki pełnił do dnia 31 lipca 2007 r. Po przejściu na emeryturę zamieszkał w Domu Księży Św. Józefa w Będzinie. W 1992 r. zostal mianowany kapelanem honorowym Ojca Świętego Jana Pawła II. W 1997 r. został odznaczony godnością kanonika gremialnego kapituły katedralnej. W czerwcu 2008 r. odznaczony został godnością prałata honorowego Ojca Świętego Benedykta XVI.

Opracował: Piotr Dudała

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego