Czesław Ryszka

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Zagłębiowskie Biogramy
Czesław Ryszka
Czesław Ryszka
Imię i nazwisko Czesław Wincenty Ryszka
Data i miejsce urodzenia 3 lipca 1946
Goławiec
Zawód dziennikarz, pisarz i polityk, Poseł na Sejm III RP, Senator III RP


Czesław Wincenty Ryszka urodził się 3 lipca 1946 roku w Goławcu (obecnie miasto Lędziny).

Spis treści

Wykształcenie, rodzina

Ukończył polonistykę oraz teologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od wielu lat mieszka wraz z rodziną w Czeladzi. Żonaty, trójka dorosłych dzieci, mających własne rodziny. Żona, Elżbieta, również po studiach na KUL, prowadzi poradnię przedmałżeńską, przez lata wykładała w Instytucie Pedagogicznym Ignatianum w Krakowie (Filia w Sosnowcu).

Praca zawodowa

Pracę zawodową rozpoczynał na KUL-u w Zakładzie Badań nad Literaturą Religijną. Następnie pracował 6 lat jako redaktor tygodnika „Gość Niedzielny” w Katowicach, potem przez 10 lat kierował działem religijnym w tygodniku „Katolik” wychodzącym w Katowicach. Od 1993 roku jest redaktorem i publicystą w ogólnopolskim tygodniku „Niedziela” wychodzącym w Częstochowie. Prowadzi tam stałą rubrykę społeczno-polityczną, zatytułowaną „Widziane z Senatu”. Był posłem na Sejm AWS-u w latach 1997-2001. Pracował w Komisjach Rodziny oraz Kultury i Środków Przekazu. Wydał książkę zatytułowaną „Prostu z Sejmu”, będącą zbiorem wybranych przemówień oraz tekstów publikowanych na łamach tygodnika katolickiego „Niedziela”. Od 2005 roku jako senator PiS należy do Komisji Kultury i Środków Przekazu, Komisji Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, Komisji Środowiska.

Pisarz, dziennikarz, poeta

Autor ponad 50 książek. Ponadto ma na swoim koncie kilka tysięcy artykułów w prasie krajowej i zagranicznej. Pracę literacką rozpoczął od wydania kilku tomików wierszy. Jeden z nich pt. „Pełnia czasu” został nagrodzony na Łódzkiej Wiośnie Poetyckiej” (1979). W swojej twórczości łączy zainteresowania historią, teologią oraz literaturą. Opublikował na ten temat wiele artykułów popularno-naukowych, a także książki „Milczący obecny. Szkice o pisarzach katolickich” (Księgarnia św. Jacka, Katowice 1984), oraz „Na tropach Boga. Przygoda z literaturą XX wieku” (Wydawnictwo Homo Dei , Kraków 1999).

Wszystkie książki Czesława Ryszki łączy temat religijny. Na pytanie: skąd te pasje, autor odpowiada, że nie ma poważniejszej, ciekawszej i sensowniejszej rzeczy na świecie niż religia. Dlatego wiele miejsca w swoich książkach poświęca autor popularyzacji najważniejszych zagadnień chrześcijaństwa, w tym tematyki eschatologicznej. Popularnością czytelników w tym temacie cieszyły się dwie książki: „Obrazy końca czasów” (1993) oraz „Apokalipsa i miłosierdzie” (1996), będące próbą uporządkowania tematyki końca świata, losów człowieka i świata w świetle katolickiej teologii. W „Obrazach końca czasów” rozważa autor cztery zagadnienia - jak je nazwał - eschatologiczne. Są to: zagłada nuklearna, zagłada ekologiczna, epidemia AIDS oraz manipulacje genetyczne. To są największe wyzwania naszych czasów. Książka omawia również szerzącą się tzw. „kulturę śmierci”, przejawiającą się poprzez aborcję, eutanazję, promowanie tzw. małżeństw homoseksualnych, pornografii czy też sekt. Jak dodaje autor, te książki mają pomóc również obronić się katolikom przed różnymi przepowiadaczami przyszłości i szarlatanami religijnymi, którzy swoimi teoriami wywołują zamieszanie w świadomości wierzących. Chrześcijaństwo ma uporządkowaną eschatologię, wystarczy ją poznać, aby przekonać się, jak naiwne, bzdurne i niebezpieczne głosi się dzisiaj teorie, zwłaszcza te oparte na przepowiedniach i wróżbach, czytaniu z gwiazd czy kart, sięganiu do magii, satanizmu lub scientologii. To prawda, że przed światem stoją dzisiaj niemal apokaliptyczne wyzwania, jednak podstawowe zagrożenia leżą w tym, że oszałamiającemu rozwojowi techniki nie towarzyszy rozwój etyczny człowieka. To wielu napawa przerażeniem, budzi strach.

Tematyka hagiograficzno-biograficzna

Najobfitszym działem zainteresowań pisarskich Czesława Ryszki jest tematyka hagiograficzno-biograficzna. Liczne książki dotyczą postaci świętych oraz kandydatów na ołtarze. Są to: „Pisane w Asyżu” (1985) oraz „Zaczęło się w Asyżu” (1993) – o św. Franciszku, „Winnica Padre Pio” (pierwsze wyd. 1988), „Stygmatycy” (pierwsze wyd. 1992), „Apostoł Polski” (o Słudze Bożym o. Bernardzie Łubieńskim), „Odzyskana wielkość” (o założycielu Zmartwychwstańców Bogdanie Jańskim), „Solidarny w miłości” (o założycielu zgromadzenia Służebniczek bł. Edmundzie Bojanowskim), „Upragniona świętość” (o bł. Sancji Janinie Szymkowiak), „Prymas na trudne czasy” (o Słudze Bożym Kardynale Wyszyńskim), „Zwycięzca pod mieczem” (o św. Stanisławie Biskupie i Męczenniku), „Święta z Kalkuty” (o Matce Teresie), „Szermierz Niepokalanej” (o założycielu zgromadzenia Księży Marianów o. Stanisławie Papczyńskim), „Faustyna. Duchowa droga Świętej”, „Łaska objawień. Barbara Samulowska z Gietrzwałdu”, „Infułat z Suchedniowa” (o ks. Józefie Wójciku), „Prałat Grzegorz Augustynik. Twórca Perły Zagłębia”, „Spełnione powołanie. Maria Szymanowska 1901-1983”, „Bł. Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Tajemnica życia i śmierci”. Czesław Ryszka jest również współautorem książki „Życie i cuda polskich świętych Jana Pawła II” (Warszawa 2001). W książkach Czesława Ryszki o świętych widoczne jest poszukiwanie oraz interpretacja nadzwyczajnych zjawisk w religii, znaków i darów nadprzyrodzonych, jakie opisywane osoby posiadały. Czytelnik ma wówczas przekonanie, że świat jest pełen nadzwyczajnych ludzi, objawia nam Bożą wszechmoc i potęgę. Typowym przykładem może być książka o franciszkańskim zakonniku Ojcu Pio z San Giovanni Rotondo we Włoszech, wyniesionym przez Jana Pawła II na ołtarze. Jego życie to w wielu przypadkach „mrożąca krew w żyłach” historia miłości do Boga i bliźnich. Rozlicznych darów Ojca Pio nie da się wytłumaczyć pomijając Boga. Jak dopowiada autor, tacy ludzie jak Ojciec Pio interesują go nie tylko jako pisarza, ale człowieka sprawdzającego pewne fakty religijne. Wszak każda religia utkana jest z tajemniczych wydarzeń i objawień. Próba zajrzenia „za kulisy” tych niewytłumaczalnych rozumem zjawisk stanowi prawdziwą przygodę zarówno dla umysłu jak i serca.

Tematyka Maryjna

Zainteresowania pisarskie Czesława Ryszki dotyczą również tematyki maryjnej, a ściślej - objawień maryjnych. Są wśród nich dwie książki o Medziugorje, o Licheniu, Kazimierzu nad Wisłą, o Gietrzwałdzie, Kałkowie-Godowie, Leśniowie, Krzeptówkach, Jasnej Górze czy Lourdes, a także reportażowa książka poświęcona największym sanktuariom maryjnym w Europie, zatytułowana „Od Ostrej Bramy po Fatimę”(pierwsze wyd. 1990). Największą popularnością w tej tematyce cieszy się książka „Fatima, objawienie końca czasów” (1997) oraz „Godzina Fatimy” (2005). Maryjne objawienia i sanktuaria to - według Jana Pawła II - oznakowane miejsca spotkań z Bogiem, drogowskazy na planie zbawienia, to geografia łaski i miłosierdzia. Dla Czesława Ryszki opis maryjnego szlaku przez Europę stał się dodatkowo okazją ukazania duchowych dziejów poszczególnych narodów i całego europejskiego kontynentu.

Osobną grupę książek stanowią opracowania historyczne ważniejszych kościołów. Ukazały się m. in. książki „Klejnot Czeladzi” (1997), „Śląski Asyż” (1998) – o bazylice franciszkańskiej w Katowicach Panewnikach, „Matka Kościołów” (1999) – o katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sosnowcu oraz o bazylice Matki Bożej Anielskiej w Dąbrowie Górniczej: „Prałat Grzegorz Augustynik. Twórca Perły Zagłębia”. Ostatnio ukazało się albumowe wydanie: Czeladź. 750 lat Kościoła i parafii św. Stanisława B.M. W tym nurcie należy umieścić również trzy książki o Jasnej Górze: „Jasnogórska opowieść”, „Przeor Kordecki” oraz „Blizny”. Pisząc tę trylogię, autor mieszkał dwa lata w jasnogórskim klasztorze.

Tematyka Papieska

Czesław Ryszka wydał sześć książek poświęconych tematyce papieskiej. Jedna z nich „Kto się lęka Papieża” (Wrocław 1989) była bestsellerem czytelniczym, druga - „Papież końca czasów” otrzymała tytuł książki roku 1996 podczas II Targów Wydawców Katolickich w Warszawie. Każda z tych papieskich książek stara się ukazać jakiś ważny element obecnego pontyfikatu. Pierwsze dwie, zatytułowane „Być pielgrzymem” (Opole 1986) oraz „Charyzmat Apostoła”(Kraków 1986), ukazywały duszpasterski fenomen Jana Pawła II, nazwanego „proboszczem świata”, pragnącego bezpośrednio wizytować Kościoły, kraje i narody. Trzecia z tych książek, wymieniona już „Kto się lęka Papieża”, opisywała najtrudniejsze problemy pontyfikatu Jana Pawła II. Pamiętać należy, że na tego właśnie Papieża wyciągnięto rękę, aby go zabić. Komu naraża się Papież-Polak, jakie siły sprzeciwiają się jego nauczaniu - o tym dzisiaj wiemy już więcej, choć mocodawcy zamachu pozostają jeszcze bardziej tajemniczy, aniżeli wydawało się to na początku. Pisze o tym Czesław Ryszka w książkach „Papież końca czasów”, „Fatima, objawienie końca czasów” oraz „Fatima, klucz do tajemnicy”, ukazując Jana Pawła II jako opatrznościowego Następcę św. Piotra, którego zadaniem była obrona Kościoła przed sekularyzacją i relatywizmem etycznym. Podsumowanie pontyfikatu Papieża-Polaka stanowi książka „Jan Paweł II Wielki” – pierwsza na świecie pod takim tytułem, wydana w 2003 r. przez edycję św. Pawła w Częstochowie.

Prosty, zrozumiały język

Zaletą książek Czesława Ryszki jest prosty, zrozumiały język. Trudne i wymagające nauczanie papieskie oraz wydarzenia tego pontyfikatu zostały ukazane w sposób przejrzysty. Udany jest również wspólny człon tytułu łączący się z końcem czasów. Nie jest on zapowiedzią końca świata, ale zawiera dramatyczny ładunek cechujący nasze czasy, to znaczy niespotykane dawniej zawirowania sytuacji społeczno-polityczno-gospodarczej, głęboki regres moralny, zanik poczucia dobra i zła, renesans liberalizmu. To wszystko skłania autora do przekonania, że człowiek i świat zbliżają się do swego rodzaju momentu granicznego, do możliwej samozagłady. Ogólnie, książki Czesława Ryszki przybliżają czytelnikom historię Kościoła w Polsce w latach zaborów oraz PRL-u, ukazują tajemnice wiary, poszukują znaków Boga w świecie, mówią o tajemniczych przemianach i nawróceniach, nadprzyrodzonych wydarzeniach i charyzmatycznych osobach. Skoro ludzkie życie rozpięte jest między niebem a piekłem, najważniejsze są dokonywane wybory. One albo ocalają, kiedy jest się wierny wartościom, albo skazują na wieczny niebyt.

Nagrody i wyróżnienia

Wśród nagród, jakie otrzymał, można wymienić dwa wyróżnienia „Mater Verbi” tygodnika katolickiego „Niedziela” (2000 oraz 2003), nagrodę tygodnika „Źródło” im. Jerzego Ciesielskiego (2002) oraz nagrodę Polskiego Stowarzyszenia Morskiego-Gospodarczego im. E. Kwiatkowskiego „Animus et semper fidelis” (2008). Jest honorowym obywatelem miasta Sławkowa, a także kawalerem Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie.

Działalność parlamentarna

Książki Czesława Ryszki

Linki zewnętrzne

Biogram opracował: Piotr Dudała

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego