Czesław Mączyński

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Zagłębiowskie Biogramy
-
-
Imię i nazwisko Czesław Mączyński
Data urodzenia ???? ????
Data śmierci 1940
Przyczyna śmierci Ofiara Mordu Katyńskiego
Zawód -

---------, urodził się ??? ?? roku w ??? (powiat ?????). Był synem ??? i ???, z domu ???.

Pracował jako policjant w Policji Państwowej. Służył między innymi w Czeladzi.

Po 17 września 1939 roku został, na wschodnich ziemiach Polski wzięty do niewoli przez sowietów. Był przetrzymywanu w obozie jenieckim i wiosną 1940 roku został zamordowany przez NKWD, Pochowany jest w Miednoje.

*źródło; Historia Czeladzi Tom 2, strona 189

Zobacz także


Post. PP Czes³aw M¥CZYÑSKI s. Józefa, ur. w 1907 w Warszawie. W policji od 1932. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w pow. bêdziñskim – 15 XII 1937 przeniesiony z Rez. Konnej w Sosnowcu do Komis. w Czeladzi i tam nadal we wrzeoeniu 1939. L. 023/4 (17), 4631.


Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego