Czeladź w świetle dokumentów z lat 1179 -1789

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Biblioteka Zagłębiaka
Czeladź w świetle dokumentów z lat 1179 -1789.jpg
Tytuł Czeladź w świetle dokumentów z lat 1179 -1789
Rok wydania 1998
Miejsce wydania Czeladź
Wydawca Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi
Liczba stron 140
Autor
Autor pod red. Władysław Kwaśniak

Informacje:

Autor: pod red. Władysław Kwaśniak

Wydawca: Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi

ISBN 83-904498-2-7

Miejsce i rok wydania: Czeladź, 1998

Ilość stron: 140

Opis:

……………………………….

Spis treści:

strona 04 • Od wydawcy - wprowadzenie

strona 21 • Relacja Boguchwała i Godysława Paska o podziale Śląska

strona 22 • Akt z dnia 1.08.1228 r. wydany w Rybniku - pierwsza wzmianka o Czeladzi

strona 24 • Akt wydany w Krakowie przez Konrada Mazowieckiego - donacje i przywileje dla klasztoru w Staniątkach

strona 24 • Dokument z 5.08.1243 r. Konrad Mazowiecki nad Myrawą ponownie potwierdza nadania dla klasztoru w Staniątkach

strona 28 • Akt z 24.06.1257 r. Władysław książę Opola pozwala zakonowi Bożogrobców na lokowanie Chorzowa i Białobrzezia

strona 29 • Dnia 28.05.1260 r. Władysław opolski oddaje klasztorowi w Staniątkach Grocot w zamian za Czeladź i Kęty

strona 30 • Dnia 5.10.1262 r. - dokument dotyczący sprzedaży części Milowic wydany przez księcia Władysława

strona 33 • Akt z dnia 12.06.1268 r. wydany w Czeladzi, którym książę Władysław potwierdza przywileje dla klasztoru w Orłowej

strona 35 • Dnia 9.01.1289 r. Kazimierz książę Bytomia oddaje swe księstwo w lenno królowi Czech

strona 38 • Pieczęcie księcia opolskiego Władysława

strona 39 • Tablica genealogiczna Piastów Śląskich

strona 46 • Dnia 24.10.1308 r. Jan Muskata biskup krakowski udziela w Czeladzi inwestytury na probostwo parafii św. Małgorzaty w Bytomiu

strona 47 • Sprawozdanie z 19.02.1326 r. Andrzeja de Verulis i Piotra z Alwerni o poborze świętopietrza w Czeladzi

strona 51 • Dnia 19.02.1327 r. Władysław książę bytomsko - kozielski uznaje się wasalem Jana Luksemburczyka

strona 53 • Rok 1335 - Sprawozdanie Galarda de Cahors z poboru świętopietrza m.in. z parafii czeladzkiej

strona 55 • Dnia 8.05.1337 r. Kazimierz książę Cieszyna, pozwala Władysławowi księciu Bytomia, na odkupienie ziemi siewierskiej i zamku

strona 58 • Rok 1346 - Sprawozdanie Arnolda de Lacaucine z poboru świętopietrza m.in. w Czeladzi

strona 60 • Dnia 16.06 1359 r. cesarz Karol IV potwierdza układ o nabyciu Siewierza

strona 60 • Relacja Jana Długosza o przejeździe cesarza Karola IV z Bytomia do Krakowa w 1364 roku

strona 61 • Dnia 21.04.1366 r. Przemysław Noszak, książę Cieszyna potwierdza otrzymanie nadań lennych od Karola IV

strona 62 • Polecenie biskupa wrocławskiego z dnia 16.02.1384 roku dla proboszcza m.in. Czeladzi o obłożenie klątwą plebana z Kamienia

strona 63 • Dokument książąt cieszyńskich z 21.10.1397 roku, wymieniający Czeladź, jako miejsce złożenia i odebrania kwoty 1000 grzywien

strona 64 • Mapa pogranicza Śląska i Małopolski w średniowieczu

strona 65 • Fotografie groszy praskich i denarów Władysława Wygnańca

strona 67 • Rok 1411 - Ugoda dot. stawu wójtowskiego pod Milowicami

strona 69 • Akt kupna - sprzedaży Księstwa Siewierskiego z 1442 roku /1443/

strona 76 • Granice Księstwa Siewierskiego 30.12.1442 r. /1443/

strona 79 • Przyrzeczenie książąt Wacława i Bolesława o sprzedaży Księstwa Siewierskiego z 30.12.1442 r. /1443/

strona 80 • Oświadczenie książąt Wacława i Bolesława z 31.12.1442 r. /1443/ o załatwieniu sporów z biskupem krakowskim

strona 81 • Poręczenie z 31.12.1442 r. /1443/

strona 82 • Zgoda księżnej Ofki z 31.12.1442 r. /1443/ na sprzedaż Siewierza

strona 82 • Dowód z 1.01.1444 r. wręczenia zapłaty za Księstwo Siewierskie

strona 82 • Dnia 27.05.1462 r. i październik - listopad 1474 r. - zgoda królów czeskich na pozostanie siewierszczyzny w Polsce

strona 83 • Powiadomienie króla Zygmunta z 18.08.1518 r.

strona 85 • Mapa Księstwa Siewierskiego

strona 86 • Wykaz miejscowości wymienionych w tłumaczonych dokumentach

strona 88 • Wykaz osób wymienionych w tłumaczonych dokumentach

strona 91 • Przywilej biskupa Jana Konarskiego z 1522 roku

strona 91 • Dokument biskupa Piotra Gamrata z 21.01.1539 r.

strona 96 • Rok 1573 - szlachcic Jerzy Starzyński czeladzkim wójtem

strona 96 • Dnia 9.03.1589 r. podpisanie Paktów Będzińskich w czeladzkim ratuszu

strona 97 • Przywilej biskupa Franciszka Krasińskiego z 22.11.1574 r.

strona 99 • Przywilej biskupa Piotra Myszkowskiego z 10.11.1590 r.

strona 100 • Niektóre biografie biskupów krakowskich

strona 102 • 1610 rok - notatka w Regestrach Miejskich dot. przysięgi mieszczanina czeladzkiego

strona 103 • Protokół z 5.11.1624 roku w sprawie zachodniej granicy miasta

strona 105 • Kserokopia oryginału przywileju biskupa Marcina Szyszkowskiego z 26 lipca 1626 roku

strona 106 • Przywilej biskupa Jakuba Zadzika z 1.03.1636 roku

strona 107 • Akt powołania Bractwa świętej Anny z 1.02.1651 roku

strona 109 • Przywilej cechowy z 9.05.1671 roku nadany przez biskupa Andrzeja Trzebickiego

strona 113 • Przywilej biskupa Andrzeja Trzebickiego z 28.05.1675 roku w sprawie jarmarków

strona 114 • Przywilej biskupa Andrzeja Trzebickiego z 28.05.1675 roku w sprawie składu soli

strona 115 • Dyaryusz wyjazdu z Krakowa pod Wiedeń Jana III Sobieskiego z mapką i wypisem z czeladzkiej kroniki parafialnej

strona 117 • Mapa rozgraniczeniowa gruntów Czeladzi z 1636 roku

strona 119 • Przywilej cechu rzeźników nadany przez biskupa Kajetana Sołtyka 3.06.1766 roku

strona 124 • Dezyderia Miasteczka Czeladzi z 10.10.1786 roku

strona 130 • Summarum praw y dokumentów mieszczan czeladzkich

strona 135 • Indygenat szlachecki Gabryela Bodurkiewicza z 24.01.1789 r.

strona 138 • Niektóre herby występujące w dokumentach

strona 140 • Mapa Jana Wolfganga Wielanda z 1746 roku

strona 141 • Godła niektórych cechów rzemieślniczych

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego