Czeladź. Zarys rozwoju miasta

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Biblioteka Zagłębiaka
Czeladź. Zarys rozwoju miasta.jpg
Tytuł Czeladź. Zarys rozwoju miasta
Rok wydania 1977
Miejsce wydania Katowice
Wydawca Wydawnictwo "Śląsk"
Liczba stron 258
Format A5
Autor
Autor Kazimierz Sarna

Informacje:

Autor: Kazimierz Sarna

Wydawca: Wydawnictwo "Śląsk"

Miejsce i rok wydania: Katowice, 1977

Ilość stron: 258

Opis:

……………………………….

Spis treści:

strona 05 • Spis treści

strona 07 • WSTĘP

strona 09 • ŚRODOWISKO NATURALNE

strona 11 • Budowa geologiczna i klimat

strona 16 • Bibliografia

strona 17 • OKRES FEUDALNY

strona 19 • Powstanie osady i miasta Czeladzi

strona 22 • Stosunki gospodarcze

strona 22 • Rolnictwo

strona 26 • Rzemiosło i handel

strona 30 • Zaludnienie

strona 32 • Przestrzeń i zabudowa

strona 34 • Życie codzienne mieszkańców Czeladzi

strona 38 • Przypisy

strona 39 • Bibliografia

strona 41 • POD ZABORAMI

strona 43 • Stosunki gospodarcze

strona 43 • Rolnictwo

strona 45 • Pozarolnicze funkcje ekonomiczne Czeladzi

strona 56 • Rozwój demograficzny

strona 56 • Bezwzględny przyrost ludności

strona 57 • Przyrost naturalny i wędrówkowy

strona 61 • Struktura socjalna i demograficzna ludności Czeladzi

strona 63 • Czeladzianie w walce o narodowe i społeczne wyzwolenie

strona 77 • Przypisy

strona 78 • Bibliografia

strona 81 • POMIĘDZY DWIEMA WOJNAMI

strona 83 • Stosunki gospodarcze

strona 83 • Górnictwo węglowe

strona 91 • Pozostałe elementy gospodarcze czynnika osadotwórczego

strona 93 • Gospodarka komunalna

strona 96 • Stosunki demograficzne

strona 96 • Przyrost absolutny, naturalny i wędrówkowy

strona 97 • Struktura demograficzna i społeczna ludności Czeladzi

strona 103 • Warunki bytowe mieszkańców

strona 104 • Przestrzeń i zabudowa

strona 104 • Przestrzenny rozwój zabudowy

strona 106 • Zasoby i warunki mieszkaniowe

strona 108 • Stosunki polityczne i ruch robotniczy na terenie Czeladzi (1918-1939)

strona 127 • Przypisy

strona 128 • Bibliografia

strona 131 • LATA DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ I OKUPACJI

strona 133 • Ogólne założenia polityki okupanta

strona 137 • Stosunki gospodarcze i warunki bytowe mieszkańców Czeladzi

strona 141 • Zaludnienie i niemiecka polityka ludnościowa

strona 149 • Życie i walka czeladzian w okresie hitlerowskiej okupacji

strona 161 • Przypisy

strona 161 • Bibliografia

strona 163 • CZELADŹ W OKRESIE POLSKI LUDOWEJ

strona 165 • Pierwsze miesiące po wyzwoleniu

strona 170 • Stosunki gospodarcze

strona 170 • Rozbudowa przemysłu czeladzkiego

strona 176 • Zatrudnienie w czołowych czeladzkich zakładach produkcyjnych

strona 180 • Podstawowa produkcja przemysłowa

strona 183 • Infrastruktura gospodarcza i inne zajęcia pozarolnicze czeladzian

strona 188 • Rolnictwo

strona 190 • Podsumowanie

strona 191 • Stosunki demograficzne

strona 191 • Absolutny przyrost ludności

strona 194 • Składniki przyrostu absolutnego

strona 195 • Struktura demograficzna i socjalna

strona 198 • Gospodarka komunalna

strona 198 • Zmiany w zabudowie przestrzeni

strona 199 • Budownictwo mieszkaniowe

strona 204 • Infrastruktura socjalna

strona 207 • Czeladzianie w Polsce Ludowej

strona 209 • Przypisy

strona 209 • Bibliografia

strona 211 • Indeks nazw osobowych

strona 217 • Ilustracje

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego