Bulwar Czarnej Przemszy

Z WikiZagłębie
Trójkąt Trzech Cesarzy - widok obecny (Foto: Dariusz JUREK)
Bulwar Czarnej Przemszy Mapa 01.jpg

Bulwar Czarnej Przemszy - park linearny a zarazem Szlak pieszy i rowerowy (nieoznakowany) wzdłuż rzeki Czarna Przemsza na odcinku Sosnowiec-Niwka TTC (Trójkąt Trzech Cesarzy) - Sosnowiec-Środulka (pałac Schoena - muzeum) z fragmentem na terenie Będzina i przedłużeniem jako szlak pieszo-rowerowy do zbiorników wodnych Pogoria w Dabrowie Górniczej.

UWAGA: Bulwar Czarnej Przemszy jest jednocześnie fragmentem alternatywnego odcinka najważniejszego szlaku kulturowego Europy; Drogi św. Jakuba VIA REGIA.


BCP w Sosnowcu

Historia

Bulwar Czarnej Przemszy powstał pomiędzy 1957 a 1964.[1] W Sosnowcu pierwotnej formie miał charakter ciągłego pasa zieleni biegnącego wzdłuż rzeki od granicy z Będzinem aż do Bulwaru Brynicy tworząc jednolity pas zieleni obejmujący Park Sielecki, Park Harcerski oraz stykając się niemalże z Parkiem Schoena i Parkiem Dietla [1][2][3][4]. Wzdłuż rzeki na niemalże całej długości poprowadzone były ciągi piesze. Swoją ciągłość w obszarze miasta zaczął tracić w wyniku urbanizacji pod koniec lat 70-tych XX w: początkowo w odcinku miedzy Brynicą a Parkiem Harcerskim by w latach 80-tych, po przedłużeniu ulicy 3 Maja stracić tereny od tej ulic do ulicy Browarnej[4][5][6]. W latach 90-tych XX wieku Bulwar całkowicie zniknął z planów miast[7].

W latach 2018 - 2021 dzięki inicjatywie Dariusza Jurka i działaniom w Budżecie Obywatelskim udało się odtworzyć część Bulwaru od Parku Harcerskiego do ulicy 3 Maja wyznaczającej granicę Parku Sieleckiego. Wraz z rozpoczęciem budowy osiedla Sielec Renarda znajdującego się przy ul. Browarnej pojawiła się deklaracja odtworzenia Bulwaru na odcinku przylegającym bezpośrednio do Osiedla[1].

Trójkąt Trzech Cesarzy - Modrzejów (most)

Modrzejów (most) - Radocha

Interesujące punkty na odcinku:

Radocha - ulica 1 Maja (pałac Oskara Schoena)

Na tym odcinku w latach 50-tych XX w. powstały Bulwary Czarnej Przemszy, które zostały częściowo zlikwidowane w latach 70-tych XX w. a pozostałe fragmenty na skutek utraty ciągłości uległy częściowemu zanikowi. W latach 2018-2022 została przywrócona funkcjonalna forma bulwarów z ciągiem pieszym i rowerowym oraz infrastrukturą biegnąca od ul. 1 Maja do kładki nad Czarną Przemszą prowadzącą do Parku Harcerskiego. Od tego miejsca Bulwar istnieje w dawnej postaci po obu stronach rzeki aż do wiaduktu kolejowego nad rzeką. Od wspomnianej kładki istnieje łącznik Bulwarów prowadzący przez Park Harcerski do Bulwaru Brynicy i Szlaku Rowerowego Dawnego Pogranicza biegnącego od tego odcinka wzdłuż rzeki Brynicy.

Interesujące punkty na odcinku:

Ulica 1 Maja (pałac Oskara Schoena)- ulica Parkowa

Interesujące punkty na odcinku:

  • Katedra (w pobliżu)
  • Kana + restauracja
  • Tablica pamiątkowa (Miejsce Pamięci) na Gastronomiku

Ulica Parkowa - ulica 3 Maja

Interesujące punkty na odcinku:

Ulica 3 Maja - ulica Fabryczna

Interesujące punkty na odcinku:

Ulica Fabryczna - ulica Schoenów

Interesujące punkty na odcinku:

Ulica Schoenów - ulica Chemiczna

Interesujące punkty na odcinku:

BCP w Będzinie

Granica z Sosnowcem - ulica Ludowa

Na tym odcinku rzeka Czarna Przemsza prowadzi przez tereny przemysłowe i obszar nadbrzeżny jest z ograniczoną dostępnością dlatego można go ominąć w Będzinie ul. Małobądzką lub Kościuszki, które prowadzą równolegle do Bulwaru. Wzdłuż ul. Małobądzkiej prowadzi droga rowerowa po jej zachodniej stronie oraz ciąg pieszy po obu jej stronach, natomiast ulica Kościuszki jest drogą o małych ruchu.

ulica Ludowa - ulica Krasickiego

Na tym odcinku Bulwar nie posiada jeszcze zagospodarowanego terenu, ale odcinek jest drożny dla ruchu pieszego i rowerowego szeroką ścieżką gruntową prowadzącą wzdłuż rzeki.

ulica Krasickiego - Zamek w Będzinie

Odcinek przebudowany w latach 2018 - 2022. Przez całą długość odcinka prowadzi odseparowana droga rowerowa, w znacznej większości wykonana z czerwonego asfaltu i odseparowana od ciągu pieszego. Po drodze wyznaczonych jest wiele miejsc relaksu. Od ul. Piłsudskiego aż do mostu ulicy Czeladzkiej dostępny jest również chodnik zlokalizowany tuż nad wodą.

Zamek w Będzinie - Park Małpi Gaj - Plaża Miejska w Będzinie - Park Zielona

BCP w Dąbrowie Górniczej

Park Zielona - Pogoria

Biblografia

1. D. Pliszka (red.). Plan Miasta Sosnowca. Wyd. I. Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych. Warszawa 1963.

2. Sosnowiec. Plan miasta. Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych. Warszawa 1970.

3. A. Kajoch (red.). Sosnowiec. Plan miasta. Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych. Warszawa 1973.

4. A. Kajoch (red.). Sosnowiec. Plan miasta. Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych. Warszawa 1976.

5. A. Kajoch (red.). Sosnowiec. Plan miasta. Wyd. II. Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych. Warszawa 1979.

6. A. Kajoch, G. Wysocki (red.). Sosnowiec. Plan miasta. Wyd. I. Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera. Warszawa, Wrocław 1987.

7. A. Kajoch, G. Wysocki (red.). Sosnowiec. Plan miasta. Wyd. II. Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera. Warszawa, Wrocław 1992.

8. J. Nowakowski (red.). Sosnowiec. Plan miasta. Wyd. IV spec. Wydawnictwo Kartograficzne PGK. Katowice 2019.


9. Bulwar Czarnej Przemszy na witrynie osiedla Sielec Renarda|