Bobrowniki do roku 1945

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Biblioteka Zagłębiaka
Bobrowniki do roku 1945.jpg
Tytuł Bobrowniki do roku 1945
Rok wydania 2008
Miejsce wydania Bobrowniki
Wydawca Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zabytkowego Kościoła w Bobrownikach
Liczba stron 190
Autor
Halina Gajdzik

Informacje:

Autor: Halina Gajdzik

Wydawca: Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zabytkowego Kościoła w Bobrownikach

Miejsce i rok wydania: Bobrowniki, 2008

Ilość stron: 190

Oprawa: miękka

ISBN 978-83-927370-0-1

Opis:

Opracowanie "Bobrowniki do roku 1945" zawiera bardzo bogaty materiał źródłowy do dziejów Bobrownik. Informacje te, w znacznej części już znane i publikowane, właściwie po raz pierwszy ukazują się zebrane w jednym miejscu. Opracowanie wzbogacone jest wynikami własnych poszukiwań archiwalnych, co zaowocowało stosunkowo licznymi nowymi materiałami przedstawiającymi dzieje badanej miejscowości niekiedy w nowym świetle. Dotyczy to zwłaszcza datacji bobrownickiego kościoła i jego wcześniejszej niż przypuszczano metryki. Wiele w nim spraw dotyczących zwłaszcza stosunków ludnościowych zajęć, rodzin itp. Z pewnością zainteresuje każdego, kto związany jest z Bobrownikami więzami rodzinnymi bądź sentymentalnymi.

Przedstawione opracowanie zasługuje na szczególną uwagę, zwłaszcza w charakterze przyczynków źródłowych do dziejów miejscowości. Przy założeniu rzetelnego przedstawienia źródeł opracowanie stanowi szczególną wartość dla wszystkich miłośników Bobrownik oraz młodzieży szkolnej, która podążając tropem Autorki opracowania, może odkryć jeszcze niejedną tajemnicę swojej miejscowości. Opracowanie zasługuje na duże uznanie i szacunek dla zgromadzonej tu wiedzy.

(Recenzja Jarosława Krajniewskiego; Dział Historii Muzeum Zagłębia w Będzinie)


Spis treści:

Strona 5 • Wstęp

strona 7 • Lata przynależności do parafii bytomskiej i kamieńskiej

strona 9 • Związki z Bytomiem

strona 23 • W Księstwie Siewierskim

strona 31 • W parafii kamieńskiej

strona 35 • Kościół w Kamieniu

strona 38 • Kościół w Bobrownikach

strona 46 • Księga chrztów

strona 50 • Księga ślubów

strona 54 • Księga zgonów

strona 59 • Wykaz mieszkańców Bobrownik i Żychcic z roku 1792

strona 70 • Społeczność Bobrownik

strona 76 • Czas wojen napoleońskich; Wojsko Polskie

strona 79 • Lata 1814 – 1918

strona 81 • Na granicy z Prusami

strona 88 • Poddaństwo i dozór policyjny

strona 92 • Dozór nad propinacją i szynkowaniem

strona 94 • Jurysdykcja

strona 98 • Administracja rządowa i organy samorządowe

strona 102 • Nadzór nad zdrowotnością

strona 104 • Zebrania chłopskie

strona 111 • Ciężary i powinności

strona 114 • Zarobkowanie pozarolnicze

strona 116 • Reformy

strona 124 • Dane z roku 1880 i z lat 1911 – 1918

strona 127 • Lata 1918 – 1939

strona 128 • Administracja

strona 131 • Rada Gminna

strona 134 • Sprawy obronności

strona 139 • Sprawy bezpieczeństwa publicznego

strona 143 • Sprawy zdrowia i opieki społecznej

strona 144 • Sprawy dróg i mostów

strona 144 • Sprawy szkolnictwa

strona 147 • Organizacje i stowarzyszenia

strona 151 • Bank Ludowy w Bobrownikach

strona 155 • Lata 1939 – 1945

strona 157 • Podział władzy

strona 159 • Zarządzenia i nakazy

strona 164 • Zezwolenia

strona 165 • Administracja polska

strona 167 • Deutsche Volkslista

strona 168 • Wyniszczanie ludności

strona 178 • Statystyka

strona 181 • Przypis: Dawne jednostki miar

strona 187 • Źródła archiwalne i literatura

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego