Bobrek (Sosnowiec)

Z WikiZagłębie

Bobrek (Sosnowiec) - pierwotnie niewielka wioska w puszczy Pakosznicy położona nad stawami utworzonymi przez rozlewiska potoku Bobrek. Powstała na historycznych terenach wsi Porąbka w bliżej nie określonym czasie. W pierwszej połowie XIX wieku wioska przekształciła się w osadę przemysłową. Już od 1806 roku zaczęto tutaj wydobywać węgiel. Pierwszymi kopalniami odkrywkowymi były: "Jacek" (występująca także pod nazwą "Bobrek"; eksploatowana do 1860 roku) i "Józef" (czynna z dużymi przerwami do 1857 roku). W 1836 roku obie kopalnie przejął Bank Polski, a następnie skarb państwa.

W latach 1822-1850 czynna była w Bobrku huta cynkowa, opierająca produkcję o węgiel z kopalni "Józef". Właścicielem huty był Szayer. Bobrek wchodził w skład gminy Niwka i wraz z nią przyłączony został do Sosnowca.

Bibliografia