Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2011 r.

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Biblioteka Zagłębiaka
Bilans kopalin w Polsce 2011.jpg
Tytuł Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2011 r.
Rok wydania 2012
Miejsce wydania Warszawa
Wydawca Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy
Liczba stron 447
Format 170x239 mm
Pod redakcją
Marcina Szuflickiego, Agnieszki Malon, Marcina Tymińskiego
Strona internetowa

Spis treści

Informacje:

Praca zbiorowa pod red. Marcina Szuflickiego, Agnieszki Malon, Marcina Tymińskiego

Wydawca: Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy

Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2012

Ilość stron: 447

Oprawa: miękka

ISSN 1425-2910

Opis:

Spis treści:

strona 3 • Spis treści

strona 5 • Przedmowa

strona 7 • Wstęp (M. Szuflicki)

strona 10 • Zestawienie geologicznych zasobów bilansowych i wydobycia ważniejszych kopalin w Polsce w 2011 roku

strona 12 • SUROWCE ENERGETYCZNE

strona 12 • Azotowy gaz ziemny (M. Czapigo-Czapla)

strona 13 • Gaz ziemny (M. Czapigo-Czapla)

strona 26 • Hel (M. Czapigo-Czapla)

strona 28 • Metan pokładów węgla (MPW) (A. Malon, M. Tymiński)

strona 31 • Ropa naftowa (M. Czapigo-Czapla)

strona 37 • Węgle brunatne (J. Dyląg)

strona 43 • Węgle kamienne (A. Malon, M. Tymiński)

strona 55 • SUROWCE METALICZNE (A. Malon, M. Tymiński, S. Z. Mikulski, S. Oszczepalski)

strona 55 • Rudy cynku i ołowiu

strona 59 • Rudy miedzi i srebra

strona 63 • Rudy molibdenowo-wolframowo-miedziowe

strona 64 • Rudy niklu

strona 66 • Rudy złota, arsenu i cyny

strona 68 • Rudy Ŝelaza, tytanu i wanadu

strona 69 • Surowce metaliczne pozostałe – pierwiastki współwystępujące w rudach i innych kopalinach

strona 73 • SUROWCE CHEMICZNE

strona 73 • Baryt i fluoryt (R. Bońda)

strona 75 • Fosforyty (R. Bońda)

strona 76 • Siarka (R. Bońda)

strona 78 • Skała diatomitowa (R. Bońda)

strona 80 • Sole potasowo-magnezowe (G. Czapowski)

strona 82 • Sól kamienna (G. Czapowski)

strona 85 • Surowce ilaste do produkcji farb mineralnych (R. Bońda)

strona 86 • Ziemia krzemionkowa (R. Bońda)

strona 88 • SUROWCE INNE (SKALNE)

strona 88 • Bentonity i iły bentonitowe (E. Tołkanowicz)

strona 90 • Bursztyny (E. Tołkanowicz)

strona 92 • Dolomity (J. Dyląg)

strona 94 • Gips i anhydryt (G. Czapowski)

strona 97 • Gliny ceramiczne (J. Dyląg)

strona 101 • Gliny ogniotrwałe (J. Dyląg)

strona 103 • Kalcyt (E. Tołkanowicz)

strona 104 • Kamienie łamane i bloczne (E. Tołkanowicz, K. Żukowski)

strona 127 • Kreda (A. Wałkuska)

strona 134 • Krzemienie (E. Tołkanowicz)

strona 135 • Kwarcyty ogniotrwałe (A. Malon)

strona 137 • Kwarc żyłowy (A. Malon)

strona 139 • Łupki fyllitowe, kwarcytowe i łyszczykowe (J. Dyląg)

strona 141 • Magnezyty (A. Malon)

strona 143 • Piaski formierskie (A. Malon)

strona 147 • Piaski i żwiry (A. Piotrowska, J. Dyląg, W. Miśkiewicz, K. Żukowski)

strona 354 • Piaski kwarcowe do produkcji betonów komórkowych i cegły wapienno-piaskowej (A. Piotrowska)

strona 362 • Piaski podsadzkowe (A. Malon)

strona 365 • Surowce dla prac inŜynierskich (W. Szczygielski)

strona 368 • Surowce ilaste ceramiki budowlanej (W. Szczygielski)

strona 400 • Surowce ilaste do produkcji cementu (W. Szczygielski)

strona 403 • Surowce ilaste do produkcji kruszywa lekkiego (W. Szczygielski)

strona 407 • Surowce kaolinowe (A. Malon)

strona 409 • Surowce skaleniowe (A. Malon)

strona 411 • Surowce szklarskie (A. Malon)

strona 414 • Torfy (A. Wałkuska)

strona 423 • Wapienie i margle dla przemysłu cementowego i wapienniczego (E. Tołkanowicz)

strona 432 • Żwirki filtracyjne (A. Malon)

strona 433 • WODY PODZIEMNE

strona 433 • Solanki, wody lecznicze i termalne (L. Skrzypczyk, J. Sokołowski)

strona 445 • Zasady opracowania map rozmieszczenia złóż kopalin w Polsce (D. Siekiera)

Zobacz również

  1. Bilans perspektywicznych zasobów kopalin Polski wg stanu na 31 XII 2009 r.
  2. Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2012 r.
  3. Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2013 r.
  4. Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2014 r.
  5. Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2015 r.

Germadon

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego