Bernard Oppenheim

Z WikiZagłębie

Bernard Oppenheim – syn i spadkobierca Adolfa Oppenheima, zasłużony dla społeczności żydowskiej i Sosnowca przedstawiciel burżuazji kupiecko -przemysłowej. Prowadził działalność na wielu polach, m.in. przez wiele lat jako prezes i znaczący darczyńca Towarzystwa Niesienia Pomocy Ubogim Wyznania Mojżeszowego, a w latach 1917 -1919 jako radny miasta Sosnowca. Był współwłaścicielem Walcowni Cynku Tillmansa i Oppenheima oraz Spółki Akcyjnej Fabryk Chemicznych „Radocha” (przekształconej w 1896 roku w Towarzystwo Akcyjne).

Bibliografia

Sosnowieckie ABC, „Przemysłowo -Handlowy Kurier Sosnowiecki” 1901 -1902, t. 3