Barbara Gołębiowska

Z WikiZagłębie
Zagłębiowskie Biogramy
Barbara Gołębiowska
Barbara Gołębiowska
Imię i nazwisko Barbara Gołębiowska
Data i miejsce urodzenia 7 marca 1957
Sosnowiec
Data i miejsce śmierci 7 listopada 2021
Calgary
Zawód działacz polonijny w Kanadzie

Barbara Gołębiowska (Golebiowski) - urodziła się 7 marca 1957 r. w Sosnowcu. Od 1983 r. mieszkała w Kanadzie. Obecnie w Calgary w prowincji Alberta. Działaczka polonijna. Pasjonowała się fotografią. Zmarła niespodziewanie w Foothills Medical Center w niedzielę 7 listopada 2021 roku w wieku 64 lat.

Wykształcenie

Absolwentka IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Sosnowcu. Matura 1976r. Ukończyła Akademię Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach (1980). Magister WF, specjalność: rekreacja.

  • 1987 - Algonquin College of Applied Arts and Technology, Electro-mechanical Engineering
  • 1989 - Outremont High Tech Centre, Computer Aided Design Drafting
  • 1998 - CompuSkills, Database Design and Visual Basic Programming
  • 2003 - Algonquin College of Applied Arts and Technology, Computer Programming
, Góry Skaliste - jesien 2011, Alberta, Canada, Autor zdjęcia: Barbara Gołębiowska

Rodzina

Córka Stefana i Janiny. Ojciec Stefan Dudała (1921 - 2004), był z zawodu elektrykiem i pracował w KWK "Sosnowiec". Odznaczony Złotym i Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Orderem Sztandaru Pracy II Klasy. Matka Janina Dudała z d. Twardowska (1930 - 1981), była kucharką i pracowała do chwili śmierci w Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Sosnowcu. Brat Piotr. Mąż: Andrzej, dzieci: Kinga, Artur.

Działalność społeczna

Barbara Gołębiowska działała na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat w szeregu organizacji społecznych, m.in.: w latach 1990-2003 była członkiem Polish School Parent Board, w Federacji Polek w Kanadzie (1995 - 2011), w latach 2001 - 2011 była Członkiem Zarządu Fundacji Dziedzictwa Polskiego w Ottawie. W latach 2006 - 2009 pracowała w sztabie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Ottawie.

Fundation org Polish movies Festival, Jazz Festival, send 40 000 letter to promote Polish Herate master Card.

W dniu 12 czerwca 2001r. miała miejsce w Ottawie piękna uroczystość nadania przez Ontaryjskie Ministry of Citizenship dyplomów za oddaną, wieloletnią pracę społeczną. Wśród nagrodzonych i odznaczonych znalazła się reprezentująca Federację Polek w Kanadzie Sosnowiczanka Barbara Gołębiowska.

22 października 2005r. sześć członkiń Ogniwa w Ottawie Federacji Polek w Kanadzie otrzymało "Volunteer Service Awards" z ontaryjskiego Ministerstwa Obywatelstwa i Imigracji. Wśród nich była Barbara Gołębiowska za 10 lat pracy w organizacji.

Szczególnie wiele uwagi w pracy społecznej poświęcała ludziom starszym i chorym. W latach 2013-2017 jako woluntariusz pracowała w Seniors on the Bow Centre w Cochrane, a w latach 2013 - 2016 w Kerby Centre w Calgary. Od 2016r. była członkiem Stowarzyszenia Kombatantów Polskich (SPK) w Kanadzie, gdzie zajmowała się m.in. odwiedzaniem chorych, nieaktywnych członków w ich domach lub w domach opieki spolecznej (lata 2017 - 2018). Jako wolontariusz uczestniczyła w 3 dniowych obchodach 100 lecia odzyskania niepodleglosci przez Polske w listopadzie 2018r. Członek Mlodzi Duchem (koło seniorów polskich od 2019 do chwili śmierci). Członek zarzadu klubu piłkarskiego Białe Orły w Calgary (od 2016 do chwili śmierci).

Szałwie i chryzantemy otwieraja widok na Góry Skaliste, Autor zdjęcia: Barbara Gołębiowska

Zainteresowania

Obserwowanie z aparatem fotograficznym piękna przyrody podczas długich spacerów, szczególnie w czasie wędrówek po Górach Skalistych. Od 1 stycznia 2006r. do chwili śmierci współredaguje serwis sosnowiecfakty.pl. Od 22 maja 2015r. stała się właścicielem serwisu sosnowiecfakty.pl

Interesowała się kulturą Dalekiego Wschodu i Indii. Była instruktorką Qigong czwartego stopnia. Od 16 czerwca 2016 r. prowadziła na facebooku stronę Angels flowers and Qi Gong.


Biogram opracował: Piotr Dudała

źródło: www.kpk-ottawa.org [[1]]