Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1994 roku

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Biblioteka Zagłębiaka
Badania archeologiczne na G Śl i ziemiach pogranicznych w 1994.jpg
Tytuł Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1994 roku
Rok wydania 1997
Miejsce wydania Katowice
Wydawca Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska
Liczba stron 472 + 19 map
Format 173x245 mm

Informacje:

Wydawca: Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska

Miejsce i rok wydania: Katowice, 1997

Ilość stron: 472 + 19 map

Oprawa: twarda

ISBN 83-85871-11-X

Opis:

Spis treści:

strona 5 • Spis treści

BADANIA WYKOPALISKOWE

strona 15 • Bogusław Gediga - Profesor Jerzy Szydłowski (1931-1997)

strona 21 • Krzysztof Cyrek - Wyniki interdyscyplinarnych badań wykopaliskowych w schronisku skalnym Biśnik w Strzegowej, województwo katowickie

strona 36 • Krzysztof Cyrek - Wyniki dotychczasowych badań wykopaliskowych w Jaskini Deszczowej (stanowisko 4) w Kostkowicach, województwo częstochowskie

strona 47 • Edelgarda M. Foltyn, Eugeniusz Foltyn - Badania sondażowe na stanowisku 8a w Jaworzu, województwo bielskie

strona 55 • Marek Gedl - Badania na cmentarzysku z epoki brązu w Zbrojewsku, województwo częstochowskie

strona 63 • Bożena Chorąży, Bogusław Chorąży - Wstępne wyniki badań archeologicznych na Młyńskiej Kępie w Jaworzu, województwo bielskie

strona 73 • Klemens Macewicz, Grzegorz Molenda, Krzysztof Spychała - Badania ratownicze na osadzie kultury łużyckiej (stanowisko 27) w Namysłowie, województwo opolskie

strona 80 • Klemens Macewicz, Grzegorz Molenda, Krzysztof Spychała - Sprawozdanie z wykopalisk ratowniczych na cmentarzysku ciałopalnym kultury łużyckiej w Namysłowie, województwo opolskie

strona 90 • Iwona Młodkowska-Przepiórowska - Badania wykopaliskowe na cmentarzysku kultury łużyckiej z wczesnej epoki żelaza w Częstochowie-Mirowie

strona 97 • Marek Bednarek - Badania wykopaliskowe na osadzie z okresu lateńskiego w Roszowickim Lesie, województwo opolskie

strona 104 • Barbara Jarosz, Ewa Matuszczyk - Wyniki badań ratowniczych na stanowisku wielokulturowym w Bielicach, województwo opolskie

strona 113 • Marcin Biborski, Barbara Kazior - Badania sondażowe na cmentarzysku kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich w Mokrej, województwo częstochowskie

strona 119 • Błażej Muzolf - Badania wielokulturowego stanowiska na Górze Birów w Podzamczu, województwo katowickie

strona 132 • Aleksandra Rogaczewska - Wyniki badań wykopaliskowych na Górze Zamkowej w Będzinie, województwo katowickie

strona 138 • Jacek Pierzak - Wyniki najnowszych badań na zamku biskupa krakowskiego Pawła z Przemankowa w Sławkowie, województwo katowickie

strona 144 • Błażej Muzolf - Sprawozdanie z badań na Skale Biśnik w Strzegowej, województwo katowickie

strona 155 • Błażej Muzolf - Badania na Skale Grodzisko Pańskie w Strzegowej, województwo katowickie

strona 164 • Wiesław Kuś - Badania archeologiczne średniowiecznej wieży cylindrycznej na Górze Zamkowej w Cieszynie, województwo bielskie

strona 171 • Izabella Wójcik, Dorota Podyma - Rezultaty drugiego sezonu badań wykopaliskowych zachodniej pierzei rynku w Bytomiu, województwo katowickie

strona 182 • Jacek Pierzak - Wyniki badań archeologicznych średniowiecznego muru miejskiego na terenie posesji Podcienie 5 w Bielsku-Białej

strona 194 • Wiesław Kuś - Sondażowe badania archeologiczne w ruinach prezbiterium kościoła p.w. św. Bartłomieja w Grodźcu, województwo bielskie

strona 198 • Aleksander Andrzejewski, Tadeusz Grabarczyk, Leszek Kajzer, Janusz Pietrzak - Zespół opactwa cysterskiego w Rudach, województwo katowickie, w świetle badań terenowych

BADANIA POWIERZCHNIOWE METODĄ ARCHEOLOGICZNEGO ZDJĘCIA POLSKI I INNE

strona 209 • Barbara Gedl, Marek Gedl: Wyniki badań powierzchniowych na obszarze 83-47

strona 220 • Bożena Błaszczyk - Wyniki badań powierzchniowych na obszarze 84-52

strona 246 • Iwona Młodkowska-Przepiórowska - Wyniki badań powierzchniowych na obszarze 85-48

strona 259 • Waldemar Gliński, Czesław Hadamik - Wyniki badań powierzchniowych na obszarze 88-57

strona 276 • Piotr Kubów - Wyniki badań powierzchniowych na obszarze 89-32

strona 283 • Waldemar Gliński, Jacek Koj - Wyniki badań powierzchniowych na obszarze 89-56

strona 292 • Waldemar Gliński, Czesław Hadamik - Wyniki badań powierzchniowych na obszarze 89-57

strona 303 • Waldemar Gliński, Czesław Hadamik - Wyniki badań powierzchniowych na obszarze 90-56

strona 312 • Mariusz Krawczyk - Wyniki badań powierzchniowych na obszarze 92-30

strona 353 • Jacek Pierzak, Emil Zaitz - Wyniki badań powierzchniowych na obszarze 96-51

strona 360 • Jacek Pierzak, Emil Zaitz - Wyniki badań powierzchniowych na obszarze 96-53

strona 376 • Władysław Czyżyk - Wyniki badań powierzchniowych na obszarze 110-49

strona 382 • Władysław Czyżyk - Wyniki badań powierzchniowych na obszarze 112-46

strona 384 • Władysław Czyżyk - Wyniki badań powierzchniowych na obszarze 112-47

strona 386 • Władysław Czyżyk - Wyniki badań powierzchniowych na obszarze 116-49

strona 388 • Tomasz Płonka, Andrzej Wiśniewski - Wyniki badań poszukiwawczo-weryfikacyjnych w Wójcicach , województwo opolskie

strona 394 • Edelgarda M. Foltyn, Eugeniusz Foltyn, Małgorzata Kurgan-Przybylska, Jolanta Wysocka-Grzanka - Wyniki badań powierzchniowych nad rzeką Rudą

strona 417 • Waldemar Gliński, Czesław Hadamik, Jacek Koj - Sprawozdanie ze wstępnego rozpoznania terenu przewidzianego pod autostradę A1 w województwie częstochowskim

ROZPRAWY

strona 431 • Jacek Reyniak - W kwestii badań murów obronnych Bielska - problemy konserwatorskie

strona 437 • Eugeniusz Tomczak - O działalności archeologicznej służb konserwatorskich na Górnym Śląsku w latach 1992-1994

strona 451 • Eugeniusz Tomczak - Rejestr zabytków archeologicznych na Górnym Śląsku

strona 459 • Eugeniusz Tomczak - Uwagi o zagrożeniach stanowisk archeologicznych na Górnym Śląsku

MAPY

strona 471 • Mapy (Archeologiczne Zdjęcie Polski i inne)

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego