Bór (Sosnowiec)

Z WikiZagłębie

Bór - leśny przysiółek Niwki położony między Białą Przemszą, a potokiem Bobrek. Mieszkańcy osady zwanej Borem Porębskim w XVIII i początkach XIX wieku zajmowali się rybołówstwem, a potem byli także przewoźnikami i tragarzami na galarach, którymi Przemszą spławiano do Wisły węgiel i towary przemysłowe. Bór włączono do Sosnowca razem z Niwką.

Galeria

Bibliografia