Artyści plastycy Górnego Śląska i Zagłębia : socjologiczny portret środowiska

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Biblioteka Zagłębiaka
Artyści plastycy Górnego Śląska i Zagłębia.jpg
Tytuł Artyści plastycy Górnego Śląska i Zagłębia: socjologiczny portret środowiska
Rok wydania 2007
Miejsce wydania Tychy
Wydawca Śląskie Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych
Liczba stron 144
Autor
Autor Paulina Rojek-Adamek

Informacje:

Autor: Paulina Rojek-Adamek

Wydawca: Śląskie Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych

ISBN: 83-89055-42-2

Miejsce i rok wydania: Tychy, 2007

Ilość stron: 144

Opis:

Książka przybliża działalność i pracę śląskich i zagłębiowskich artystów plastyków - środowiska działającego w dość specyficznych warunkach. Celem publikacji było ukazanie, iż postrzeganie regionu wyłącznie przez pryzmat tradycji robotniczej i ludowej jest zarówno błędne, jak i niewłaściwe, albowiem od wielu dziesięcioleci mamy na terenie Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego do czynienia z rozwojem szeroko pojętej profesjonalnej kultury artystycznej. Dzięki zastosowaniu w niniejszej pracy pojęcia (kategorii) kapitału społeczno-kulturowego, udało się opisać artystów plastyków w zakresie ich charakterystyki zawodowej, ale też ujawnić dość specyficzne cechy tego środowiska, takie jak więzi, zaufanie, wzajemne relacje i ich wpływy na przebieg procesów twórczych. Jeden z rozdziałów poświęcono pokazaniu dziejów kultury plastycznej regionów (od pierwszych wzmianek w literaturze, aż do czasów współczesnych).

Spis treści:

strona 05 • Wstęp

strona 09 • ZAWÓD, ŚRODOWISKO I KAPITAŁ W SOCJOLOGII – KRÓTKIE WPROWADZENIE

strona 09 • 1.1. Zawód, środowisko - znacznie terminów

strona 14 • 1.2. Kapitał społeczno-kulturowy

strona 17 • SŁOWAMI MARII GOŁASZEWSKIEJ – KIM JEST ARTYSTA?

strona 25 • PROFESJONALNA KULTURA PLASTYCZNA GÓRNEGO ŚLĄSKA I ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO - ZARYS TRADYCJI

strona 41 • OD SZTALUGI DO MECENASA-ARTYŚCI PLASTYCY REGIONU W ŚWIETLE BADAŃ EMPIRYCZNYCH

strona 41 • 4.1. Portret połeczno-demograficzny

strona 48 • 4.2. Charakterystyka zawodowa artystów plastyków

strona 48 • 4.2.1. Warunki i rodzaj pracy

strona 53 • 4.2.2. Koszt pracy, materiały i narzędzia

strona 55 • 4.2.3. Czas pracy i prezentacja dzieł

strona 58 • 4.2.4. Mecenat i promocja

strona 67 • PRZESTRZEŃ SPOŁECZNA I KULTUROWE ZASOBY, CZYLI KAPITAŁ SPOŁECZNO-KULTUROWY. UJĘCIE TEORETYCZNE

strona 68 • 5.1. Kapitał społeczny – wymiary pojęcia

strona 76 • 5.2. Znaczenie i formy zasobów kulturowych

strona 83 • O GRUPIE I O ZAUFANIU, CZYLI KAPITAŁ SPOŁECZNO-KULTUROWY ŚLĄSKICH TWÓRCÓW

strona 83 • 6.1. Środowisko artystów plastyków – charakterystyka, poczucie i przejawy przynależności

strona 86 • 6.2. Zaufanie do instytucji wspierających środowisko

strona 91 • 6.3. Więzi osobiste jednostki w sieci stosunków interpersonalnych w obrębcie Środowiska zawodowego oraz identyfikacja z jego normami i wartościami

strona 94 • 6.4. Kariera artysty plastyka a wpływ środowiska

strona 98 • 6.5. Kapitał kulturowy – dziedziczone nawyki i wzorce zachowań w zakresie uczestnictwa w kulturze artystycznej

strona 104 • 6.6. Otwartość na nowe doświadczenia zawodowe, czyli wzbogacenie zasobów kapitału kulturowego

strona 109 • MŁODZI ADEPCI SZTUK PLASTYCZNYCH – SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNY PORTRET UCZNIÓW I STUDENTÓW SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH GÓRNEGO ŚLĄSKA I ZAGŁĘBIA

strona 117 • ZAKOŃCZENIE

strona 123 • Bibliografia

strona 129 • Aneks 1. Metodologia prowadzonych badań

strona 133 • Aneks 2. Narzędzia badawcze

strona 136 • Aneks 3. Galeria i miejsca wystawowe regionu

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego