Analiza wpływu zanieczyszczeń ze źródeł komunalnych na stan czystości wód powierzchniowych na przykładzie zlewni Przemszy

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Biblioteka Zagłębiaka
Analiza wpływu zanieczyszczeń ... zlewni Przemszy.jpg
Tytuł 'Analiza wpływu zanieczyszczeń ze źródeł komunalnych na stan czystości wód powierzchniowych na przykładzie zlewni Przemszy
Rok wydania 2016
Miejsce wydania Zabrze
Wydawca Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk
Liczba stron 156
Format 165x235 mm
Autor
Autor 'Franciszek Pistolek'

Informacje:

Autor: Franciszek Pistolek

Wydawca: Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk

Miejsce i rok wydania: Dąbrowa Górnicza, 2016

Ilość stron: 156

Oprawa: miękka

ISBN 978-83-60877-03-6

Opis:

Spis treści:

strona 5 • Spis treści

strona 7 • Objaśnienie skrótów i oznaczeń

strona 9 • Spi tabel

strona 11 • Spis rysunków

strona 17 • Wprowadzenie

strona 17 • Zarys problemu badawczego

strona 19 • Wybór zlewni studialnej

strona 20 • Charakterystyka obszaru badań

strona 20 • Obszar badań

strona 24 • Zmiany demograficzne w zlewni Przemszy w latach 1970-2010

strona 27 • Badania jakości wód powierzchniowych oraz emisji zanieczyszczeń w zlewni Przemszy

strona 28 • Zakres i cel badań

strona 29 • Materiały źródłowe

strona 31 • Zaopatrzenie w wodę mieszkańców zlewni Przemszy

strona 31 • Rozwój sieci wodociągowych w zlewni Przemszy do roku 1970

strona 32 • Zużycie wody w zlewni Przemszy w latach 1970-2010 z prognozą do 2030 roku

strona 35 • Transport ścieków komunalnych

strona 35 • Rozwój sieci kanalizacyjnych do do 1970

strona 35 • Transport ścieków w latach 1970-2010 oraz prognoza do roku 2030

strona 38 • Jakość ścieków odprowadzanych kanalizacją

strona 43 • Oczyszczanie ścieków w zlewni Przemszy

strona 43 • Stan oczyszczania ścieków w zlewni Przemszy do roku 1970

strona 43 • Analiza danych z lat siedemdziesiątych XX wieku

strona 46 • Oczyszczanie ścieków w zlewni Przemszy w latach dziewięćdziesiątych XX wieku

strona 51 • Oczyszczanie ścieków w zlewni Przemszy w 2010

strona 54 • Podsumowanie - stan oczyszczania ścieków w zlewni Przemszy

strona 61 • Ładunek zanieczyszczeń emitowanych do wód powierzchniowych ze źródeł komunalnych w zlewni Przemszy w latach 1970-2010 z prognozą do roku 2030

strona 61 • Metodyka oszacowania ładunku zanieczyszczeń wprowadzonego do wody w zlewni Przemszy

strona 64 • Założenia przyjęte w analizie ładunku zanieczyszczeń wprowadzonych w zlewni Przemszy

strona 67 • Analiza ładunku zanieczyszczeń dla zlewni Przemszy w latach 1970-2005 z prognozą do 2030 roku

strona 67 • Biochemiczne Zapotrzebowanie Tlenu (BZT5)

strona 79 • Azot ogólny

strona 88 • Fosfor ogólny

strona 99 • Badania jakości wód powierzchniowych

strona 99 • Monitoring powierzchniowych wód płynących w zlewni Przemszy

strona 100 • Wpływ emisji zanieczyszczeń ze źródeł komunalnych na jakość wód powierzchniowych w zlewni Przemszy oraz w Wiśle

strona 100 • Temperatura

strona 103 • Zawartość tlenu rozpuszczonego

strona 105 • Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu - BZT

strona 108 • Zawiesina

strona 109 • Związki azotu

strona 110 • Azot Kjeldahla

strona 110 • Azot amonowy

strona 113 • Azot azotynowy

strona 113 • Azot azotanowy

strona 116 • Azot ogólny

strona 117 • Fosfor ogólny

strona 121 • Omówienie wyników

strona 121 • Problemy związane z transportem ścieków w zlewni Przemszy

strona 123 • Oczyszczanie ścieków w zlewni Przemszy

strona 123 • Okres I - do roku 1970

strona 124 • Okres II - lata 1970-1990

strona 125 • Okres III - lata 1990-2000

strona 127 • Okres IV - 2000-2015

strona 128 • Okres V - 2015-2030

strona 129 • Wpływ zurbanizowania na gospodarkę wodno-ściekową

strona 129 • Zlewnie silnie zurbanizowane

strona 131 • Zlewnie o średnim zurbanizowaniu

strona 132 • Zlewnie o niewielkim zurbanizowaniu

strona 135 • Udział poszczególnych źródeł w emisji związków biogennych do wód powierzchniowych w zlewni Przemszy

strona 135 • Metodyta obliczeń

strona 136 • Zlewnia Przemszy

strona 137 • Zlewnie zbiorników zaporowych

strona 141 • Podsumowanie i wnioski

strona 143 • Literatura

strona 155 • Streszczenie

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego