Adolf Oppenheim

Z WikiZagłębie
Zagłębiowskie Biogramy
Adolf Oppenheim
Adolf Oppenheim
Imię i nazwisko Adolf Oppenheim
Data urodzenia 8 maja 1839
Data i miejsce śmierci 13 stycznia 1899
Sosnowiec
Miejsce spoczynku Cmentarz Żydowski w Sosnowcu ul. Gospodarcza
Zawód Kupiec, fabrykant

Adolf Oppenheim – (ur. 8 maja 1839 r., zm. 13 stycznia 1899 r. w Sosnowcu, gdzie został pochowany na cmentarzu żydowskim, (gdzie do dziś istnieje jego grób)) znany żydowski przedstawiciel burżuazji kupiecko – przemysłowej.

Figurował w pierwszej gildii w wykazie kupców i przemysłowców gildyjnych powiatu będzińskiego za rok 1898. W roku 1860 założył Dom Handlowo – Ekspedycyjny, który na przełomie XIX i XX wieku był jednym z najpoważniejszych w Zagłębiu Dąbrowskim, posiadał rozwiniętą sieć filii w Katowicach, Granicy (Maczkach), Szczakowej, Aleksandrowie, Podwołoczysku, Wołoczysku, Brodach i Radziwiłłowie. Dom ten istniał i w okresie międzywojennym jako Dom Handlowo – Przemysłowy, po za tym przy komorze celnej posiadał olbrzymie własne magyzyny, z których korzystało wiele innych instytucji handlowych.

Oprócz tego założył w roku 1883 fabrykę chemiczną „Radocha”, którą w latach 18961897 przekształcono w spółkę akcyjną i produkowała ona m.in. świece stearynowe i parafinowe. W 1896 r. utworzono Towarzystwo Akcyjne Fabryki Chemicznej „Radocha” z kapitałem zakładowym 700 tys. rubli. Był także jednym z założycieli i współwłaścicielem fabryki (huty) cynku pod Będzinem (chodzi tu o Hutę "Będzin") oraz fabryki szpagatu w Częstochowie.

Działał także na niwie społecznej przyczyniając się m.in. do budowy muru wokół cmentarza żydowskiego oraz przeznaczył duże sumy dla gminę i inne instytucje żydowskie w mieście, wiele też z działał dla powstającego miasta itp. Był działaczem w wielu żydowskich organizacjach m.in. w był członkiem komitetu specjalnego zajmującego się problemami Bractwa Pogrzebowego.


Bibliografia

--Grzegorz Onyszko 16:51, 30 lis 2011