Adam Zając

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Zagłębiowskie Biogramy
Adam Zająć
Adam Zająć
Imię i nazwisko Adam Zając
Data i miejsce urodzenia 27 grudnia 1961
Sosnowiec
Zawód Rektor AWF w Katowicach

Prof. dr hab. Adam Zając, urodził się 27 grudnia 1961 roku w Sosnowcu. W 1972 roku wyjechał wraz z rodzicami do USA gdzie spędził 5 lat, kończąc szkołę podstawową oraz dwie klasy szkoły średniej. Maturę uzyskał w 1977 roku, po powrocie do kraju, w II L.O. im Emilii Plater w Sosnowcu.

W 1979 podjął studia w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, uzyskując stopień magistra wychowania fizycznego w wieku 21 lat, jako najmłodszy absolwent w historii uczelni. Uzyskał także dyplomy trenera II klasy w lekkoatletyce i koszykówce. W październiku 1983 roku wyjechał na roczne stypendium sportowe do USA, na Uniwersytet Kentucky, gdzie uprawiał futbol amerykański oraz studiował fizjologię wysiłku fizycznego i metodykę treningu sportowego. W 1984 został został przyjęty do Zakładu Teorii Sportu w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.

W latach 1984 -1992 pracował jako asystent w Zakładzie Teorii Sportu. W 1992 uzyskał stopień doktora nauk kultury fizycznej w AWF Wrocław, na podstawie dysertacji pod tytułem „Poziom sprawności motorycznej a efektywność w grze w koszykówce mężczyzn”. Po ukończeniu Podyplomowego Studium Dydaktyki Szkoły Wyższej w AWF Katowice w 1993, został mianowany na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teorii Sportu.

Po uzyskaniu stopnia doktora nauk kultury fizycznej realizował kilka projektów badawczych: m.in. prace związane z efektywnością środków i metod kształtowania zdolności motorycznych. W ostatnich latach skupił uwagę na fizjologicznej i biochemicznej kontroli procesu treningowego oraz na wspomaganiu wydolności i sprawności fizycznej poprzez dietę i suplementację. Efektem tych badań jest ponad 100 prac naukowych oraz liczny udział w krajowych i zagranicznych konferencjach.

W 2004 roku na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej „Wpływ suplementacji kreatyną i HMB na moc anaerobową oraz skład ciała koszykarzy” uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej w zakresie teorii sportu. Został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego AWF Katowice oraz powierzono mu kierowanie Zakładem Teorii Sportu w Katedrze Analiz Systemowych w Sporcie. W 2005 roku zostałe wybrany prorektorem ds. Nauki i Sportu, natomiast w 2009 roku objął kierownictwo katedry Teorii i Praktyki Sportu, która ewoluowała z poprzedniej i została poszerzona o Zakład Treningu Sportowego.

Jego zainteresowania problematyką treningu sportowego są ściśle związane z wieloletnim uprawianiem sportu wyczynowego oraz z pracą trenerską, którą rozpoczął w 1984 i kontynuuje do dnia dzisiejszego. Przez 26 lat pracuje jako trener koszykówki na różnych szczeblach mistrzostwa sportowego. W 2007 roku został po raz pierwszy wybrany prezesem KS AZS AWF Katowice, a w grudniu 2011 uzyskał nominację na kolejną kadencję. Od 2005 roku jest członkiem Rady Naukowej Akademickiego Centrum Szkolenia Sportowego (ACSS) w zakresie badań wydolnościowych, żywienia i suplementacji. W ramach tego programu uczestniczył w 3 projektach badawczych na rzecz sportu wyczynowego, które zostały wyróżnione przez Ministerstwo Sportu i Zarząd Główny AZS.

W 1998 odbył krótki staż u największego producenta naturalnych suplementów żywieniowych w USA (Nutrilite Division of Amway Corporation) w Buena Park w Kalifornii, gdzie zapoznał się z technologią produkcji preparatów witaminowo-mineralnych, istotą suplementacji oraz z metodologią badań naukowych w tym zakresie. W grudniu 2002 odbył tygodniowy staż w USA na Uniwersytecie Baylor w Teksasie u wybitnego specjalisty suplementacji w sporcie wyczynowym profesora Richarda Kreidera.

W roku 2002 został zastępcą redaktora czasopisma „Journal of Human Kinetics", natomiast po śmierci prof. Jana Szopy Senat AWF Katowice wraz ze Zbigniewem Waśkiewiczem, powołał go na stanowisko redaktora naczelnego tego periodyku. Efektem pracy redaktorskiej i publicystycznej było wprowadzenie czasopisma w 2008 na rozszerzoną Listę Filadelfijską (Science Citation Index Expanded). W ostatnich latach prace zamieszczone w JHK były wielokrotnie cytowane, stąd w 2009 roku JHK uzyskał Impact Factor (0,36), który wzrósł do 0,40 w 2010 roku. Obecnie należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się czasopism naukowych w kraju i po uzyskaniu indeksacji w Pubmed jego wartość będzie nadal wzrastała.

W marcu 2008 został ponownie wybrany na stanowisko prorektora ds. Nauki i Sportu,w 2011 roku Barbara Kudrycka, Minister Nauki i szkolnictwa Wyższego powołała go do Krajowej Komisji Badań Naukowych na Rzecz Sportu Akademickiego. W 2012 roku został wybrany Rektorem AWF na kadencję 2012-2016.

Jest żonaty, ma dwójkę dzieci. Żona Małgorzata jest absolwentką AWF w Katowicach, aktualnie pracownikiem administracji.

Biogram opracował: Piotr Dudała

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego