Adam Śliwka

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Adam Śliwka patron sosnowieckiej ulicy w dzielnicy Niwka, urodził się 20 stycznia 1898 roku. Zginął w 1944 roku w hitlerowskim obozie koncentracyjnym Gross-Rosen. Był działaczem komunistycznym związanym z regionem Zagłębia Dąbrowskiego.

Od najmłodszych lat pracował jako robotnik. W wieku 27 lat wstąpił do Komunistycznej Partii Polski. Po dwóch latach, w 1927 roku, za swoją działalność został aresztowany i skazany na 4 lata więzienia. Osadzony w mysłowickim więzieniu, był jednym z inicjotorów głodówki. Decyzją władz aresztu pozostałą część wyroku odbywał w Katowicach, Tarnowskich Górach, Cieszynie i Białymstoku. Po zwolnieniu w 1931 roku był na przeszkoleniu w ówczesnym Związku Radzieckim. Po powrocie z ZSRR pełnił funkcje sekretarza komitetów partyjnych w Sosnowcu, Olkuszu i Miechowie. Kierował strajkami i demonstracjami politycznymi. Aktywności te doprowadziły do ponownego ścigania go przez policję. Śliwka zmuszony został do opuszczenia Zagłębia Dąbrowskiego. Pod fałszywym nazwiskiem ukrywał się m.in. w Warszawie i Łodzi. W Sosnowcu, na Niwce, zakładał komórki partyjne Polskiej Partii Robotniczej.

Podczas okupacji hitlerowskiej Adam Śliwka organizował konspiracyjne kółka Stowarzyszenia Przyjaciół Związku Radzieckiego w Zagłębiu Dąbrowskim. Brał udział w wydawaniu prasy konspiracyjnej. Współpracował m.in. z „Trybuną Zagłębia” (wchodził w skład drugiego zespołu redakcyjnego) i z „Trybuną Wolności”. Organizował i uczestniczył w akcjach dywersyjnych. Na skutek zdrady agenta gestapo 30 czerwca 1944 roku Adam Śliwka, wraz z współpracownikami, został aresztowany przez gestapo i osadzony w sosnowieckim więzieniu. Po kilku miesiącach przewieziono go do obozu w Gross-Rosen, gdzie stanął przed sądem hitlerowskim. Został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano w tym samym roku.

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego