50 lat Szpitala im. dra Mariana Wiśniewskiego w Czeladzi 1958-2008

Z WikiZagłębie
Biblioteka Zagłębiaka
50 lat szpitala im. dra Mariana (...).jpg
Tytuł 50 lat Szpitala im. dra Mariana Wiśniewskiego w Czeladzi 1958-2008
Rok wydania 2008
Miejsce wydania Czeladź
Wydawca Urząd Miasta Czeladź
Liczba stron 138
Format 169x243 mm
Autor
Anna Horzelska-Matyja

Informacje:

Autor: Anna Horzelska-Matyja

Wydawca: Urząd Miasta Czeladź

Miejsce i rok wydania: Czeladź, 2008

Liczba stron: 138

Oprawa: miękka

ISBN 83-898974-50-5

Opis:

Spis treści:

strona 5 • Spis treści

ZMIANY FUNKCJI SZPITALA NA PRZESTRZENI WIEKÓW

strona 9 • Rozwój szpitala w Europie i Polsce

strona 10 • Opieka szpitalna w Czeladzi w dobie nowożytnej

SZPITALNICTWO W CZELADZI W LATACH 1899-1948

strona 12 • Okoliczności budowy starego szpitala

strona 14 • Funkcjonowanie starego szpitala oraz innych jednostek lecznictwa zamkniętego w Czeladzi w latach 1905-1948

POWSTANIE I DZIAŁALNOŚĆ NOWOCZESNEGO SZPITALA W CZELADZI

strona 17 • Geneza powstania szpitala

strona 19 • Uruchomienie szpitala

strona 21 • Lata sześćdziesiąte

strona 22 • Lata siedemdziesiąte

strona 23 • Lata osiemdziesiąte

strona 24 • Lata dziewięćdziesiąte

strona 24 • Zmiany organizacyjne w szpitalu

strona 26 • Obchody jubileuszu 100-lecia szpitalnictwa w Czeladzi

strona 27 • Dalsze zmiany organizacyjne służby zdrowia w Czeladzi

strona 28 • Powstanie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i zmiana ich funkcjonowania

strona 29 • Prywatyzacja podstawowej opieki zdrowotnej i medycyny szkolnej

SZPITAL W CZELADZI U PROGU XXI WIEKU

strona 31 • Dostosowanie struktury łóżek do potrzeb społecznych

strona 36 • Utworzenie Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

SZPITAL W CZELADZI W ROKU SWOJEGO JUBILEUSZU

strona 41 • Oddziały szpitalne

strona 53 • Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

strona 54 • Działy wspomagające i uzupełniające działalność oddziałów szpitalnych

strona 57 • Zaplecze diagnostyczne szpitala

strona 59 • Poliklinika - Poradnie specjalistyczne

strona 61 • Administracja szpitala

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE I OPRACOWANIA

strona 70 • Spis tabel

strona 71 • Spis rycin

strona 86 • Skorowidz nazwisk

ANEKSY

strona 95 • W latach 1958-2008 szpitalem kierowali

strona 98 • Ordynatorzy pracujący w Szpitalu w Czeladzi w latach 1958-2008

strona 100 • Pielęgniarki oddziałowe i koordynujące pracujące w szpitalu w latach 1958-2008

strona 103 • Pracownicy czeladzkiej służby zdrowia zmarli w latach 1998-2008

strona 103 • Wybrane noty biograficzne

strona 110 • Długoletni pracownicy szpitala zmarli w ostatnim dziesięcioleciu

PRACOWNICY SZPITALA W FOTOGRAFII

strona 111 • W szpitalu - rok 2008

strona 127 • Poza szpitalemGermadon