3 kwietnia

Z WikiZagłębie

1907

  • Próba zrewidowania czterech osób przez patrol wojskowo-policyjny w Sosnowcu kończy się zabiciem jednego patrolującego, oraz postrzałem śmiertelnym drugiego i ciężkiego ranienia trzeciego patrolującego. Oskarżono o napad Piotra Straszaka robotnika fabryki Schöna, skazano go na wyrok śmierci 10 kwietnia 1908 roku, chociaż sprzeczne były dowody jego udziału

1911

1918

1924

  • Na Piaskach doszło do tragedii - podczas tłumienia strajku policjanci otworzyli ogień, w wyniku czego zginęło 4 robotników

1930

1938

1951

  • Strajk okupacyjny w kopalni Kazimierz w Sosnowcu. Do strajkujących pod ziemią górników zjeżdża Edward Gierek przysłany tu z Warszawy przez władze komunistyczne w celu pacyfikacji strajku. Udaje mu się zlikwidować strajk co staje się początkiem jego wielkiej kariery jako działacza PZPR

1960

1978

1982

  • W Warszawie zmarł Ryszard Bartel, inżynier, konstruktor lotniczy, pilot i historyk lotnictwa, jeden z polskich pionierów lotnictwa

2002

2007

2019