22 września

Z WikiZagłębie

1907

1944

1949

1988

1992

• W budynku przy ul. Kościelnej w Sosnowcu otwarto Bibliotekę dla Niewidomych. Planuje się przejąć zbiory, którymi dysponuje Związek Niewidomych przy sosnowieckim „Promecie"

2007

  • 10 rocznica działalności Domowego Hospicjum Św. Tomasza w Sosnowcu