1862

Z WikiZagłębie

22 stycznia

  • Zmarł Hieronim Łabęcki historyk górnictwa i hutnictwa polskiego, autor opisów ziemi zagłębiowskiej i jej bogactw naturalnych, leksykograf

18 lutego

  • W Piekarach Śląskich zmarł Jan Ficek, ksiądz katolicki