1857

Z WikiZagłębie

17 sierpnia

  • W Dąbrowie urodził się Jan Cieplak - późniejszy arcybiskup wileński, działacz charytatywny i społeczny